Na všechny fotografie z galerie a fotogalerie jsou uplatněna autorská práva. Bez mého svolení nekopirovat!!!

Červenec 2007

Finsko-zákl.udaje

29. července 2007 v 21:30 | Sharka |  Finsko
Úřední název: Finská republika
Datum vzniku: 1917
Hlavní město: Helsinky(Helsinki)
Počet obyvatel: 5,2 milionu (15 obyvatel na km2)
Rozloha: 337 030 km2
Náboženství: luteránské 89%, finské pravoslaví 1%, římskokatolické 1%, ostatní 9%
Národnostní složení: Finové 93%, ostatní(včetně Laponců) 7%
Státní zřízení: parlamentní republika
Měna: 1euro= 100 centů
Česká ambasáda: (Tel.:003589/171051, 171169)
Armfeltine 14, 00150 Helsinki
Tísňová volání: Policie 112
Záchranná služba 112
Hasiči 112Finsko-podnebí,geograf.

29. července 2007 v 21:29 | Sharka |  Finsko
Podnebí
Ikdyž zima je zde nejdelším ročním obdobím, finské podnebí je podstatně mírnější, než by se podle jeho polohy na severu očekávalo. Průměrná teplota v zimě je o 6-10°C vyšší než jinde v odpovídající zeměpisné šířce. Finsko je ohříváno Baltským mořem a především větry, které přinášejí vzduch od Atlantiku, který je ohříván Golfským proudem.
Pevninské vzdušné masy, které přicházejí z východu způsobují v zimě nápory mrazů a v létě vlny horka. V nejsevernějším Laponsku trvá polární noc 52 dní a polární den, kdy slunce nezapadne za horizont, 67 dní. Na jihu je délka nejkratšího zimního dne jen 6 hodin. V období slunovratu je na jížním pobřeží den dlouhý téměř 19 hodin.

Geografie
Třetina finského území leží za polárním kruhem, po Islandu je druhou nejsevernější zemí světa. Velkou část Finska tvoří nížina svažující se mírně k jihu a jihovýchodu. Průměrná nadmořská výška země je jen 152m, zatímco průměr Evropy je 330m. Na jihu a západě omývá břehy Baltské moře a jeho záliv(Finský záliv, Botnický záliv). Finsko je v celém světě nazýváno "země lesů a jezer". Dvě třetiny celkové rozlohy pokrývají produktivní lesy. Podstatná část Finska se rozkládá v severním pásmu jehlačnatých lesů. Na území Finska leží přes 188 000 jezer. Příčinou takového množství jezer je reliéf zbroušený ledovcem s nepatrnými výškovými rozdíly. Nejvíce se jich nachází ve Finské jezerní plošině. Charakteristickým znakem finských jezer je lalokovitý tvar a velké množství ostrůvků vystupujících na hladinu. Jezera jen zřídka dosahují hloubky větší než 50m. Mezi největší patří Saimaa, Päijänne, Inari a Oulu. Z umělých vodních nádrží jsou největší Lokka a Porttipahta. nejdelší a největší finskou řekou je Kemi(512km), která pramení v Laponsku a ústí do Botnického zálivu. Dalšími významnými řekami jsou Oulu(100km), na švédské hranici peřejnatá Tomio a na jihovýchodě Vuoksi. Ochraně prostředí Finové věnují velkou pozornost. Ve Finsku je 32 národních parků.

Finsko-hospodářství

29. července 2007 v 21:29 | Sharka |  Finsko
Státní zřízení

Finsko je republika v čele s prezidentem, který je volen na šestileté období. Spolu s vládou a s premiérem tvoří výkonnou moc. Premiéra volí dvousetčlenný parlament. Sedm z osmnácti ministerských křesel je obsazeno ženami. Země je spravována 12 provinciemi a 450 městskými správami.

Hospodářství

Finsko je v současnosti jednou z nejlépe prosperujících zemí, ikdyž průmysl se začal rozvíjet až po 2. světové válce. Dříve většina lidí pracovala v zemědělství a lesním hospodářství. Produkty dřevozpracujícího a papírenského průmyslu jsou i dnes díky své vysoké kvalitě a velkým zásobám lesů předním vyvozním artiklem. Pro finské hospodářství je typická mezinárodní spolupráce a v průmyslu využívání špičkové technologie. Nejvyspělejšími odvětvími jsou telekomunikace a loďařství. V roce 1995 Finsko vstoupilo do EU.

Finsko-obyvatelstvo

29. července 2007 v 21:28 | Sharka |  Finsko
Obyvatelstvo a jazyk

Finsko je po Islandu a Norsku nejřidčeji osídlenou zemí Evropy. Polovina celkové populace žije na jihu země. Mezi největší města patří hlavní město Helsinky, vnitrozemské Tampere a Turku, které bylo hlavním městem Finska do roku 1812. Ve Finsku je málo národnostních menšin. Laponci žijí ve své domovině na severu a na jihu je malá komunita Romů.
Úředním jazykem je finština a švédština. Švédština je mateřštinou asi 6% obyvatelstva. Švédsky se mluví na Alandských ostrovech a jihozápadním pobřeží. Finština patří mezi ugrofinské jazyky. Nejrozšířenějším jazykem j¨z této skupiny je maďarština, ikdyž se od finštiny značně liší. Finové jsou lidé zdvořilí a mnohem formálnější než my. Jsou rozvážní a vytrvalí. Rádi chodí so sauny a podle odhadů má pět milionů finských občanů k dispozici dva miliony saun. Sauny jsou běžnou součástí v městských příbytcích i ve nevkovských chatách. Je to většinou dřevem obložená místnost s kamenými kamny, ikdyž dnes se používá více elektrické vytápění.

Finština+Finsko

29. července 2007 v 21:27 | Sharka |  Finsko
Názvy některých povolání:

arkkitehti-architekt
asianajaja-advokát
johtaja-ředitel, vedoucí
kielenkääntäjä-překladatel
lakimies-právník
lääkäri-lékař
nimismies-okresní náčelník policie
professori-profesor
poliisi-policista
tulkki-tlumočník
tuomari-soudce

Sloveso být- Verbi olla
olla-být
j.č.
1.minä ole-n....Já jsem
2.sinä ole-t.....Ty jsi
3.hän on....on/ona je

mn.č.
1. me ole-mme......My jsme
2. te/Te ole-tte.....vy/Vy jste
3. he o-vat......oni/ony jsou

Poznámka:
1. Rody u podstatných jmen ani zájmen ve finštině nejsou. Zájmeno hän vyjadřuje české on i ona a rozdíl mezi nimi je daný poze kontextem.
2. Podobně jako v češtině není ve finštině nutné uvádět zájmena 1. a 2. osoby. Zájmeno 3. osoby je nutné uvádět vždy.Příklad: ole-n....Jsem, ole-t...jsi, hän on...je.
3. Osobní koncovky(-n, -t, -, -mme, -tte, -vat/-vät) se užívají obecně u všech sloves, u všech časů a všech slovesných způsobů.
4. Zájmeno Te-Vy se užívá při vykání. Obecně se ale v dnešní finštině vyká mnohem méně než v češtině.

Sloveso olla v mluveném jazyce:
j.č.
1. mä oon...Já jsem
2. sä oot....Ty jsi
3. se o(n)....on/ona je

mn.č.
1. me ollaa(n)..... My jsme
2. te ootte.....vy jste
3. ne o(n).....oni/ony jsou

Poznámka: Mezi mluveným a spisovným jazykem je ve finštině velký rozdíl. Mluvený jazyk slyšíte všude kolem sebe; jeho nejběžnější tvary uvádíme postupně. Základem pro pochopení finštiny a finské mluvnice je však spisovný jazyk. V mluvené finštině se naúř. u slovesa olla vyskytují krajové varianty, které se liší např. v délce. Např.: mä o nebo mä oo. Neexistuje tedy žádná jednotná forma. I nářečí jsou ve finsku stále živá forma mluveného jazyka.

Zdroj: Finština nejen pro samouky
Historické památky

Nejvíce pamětihodností najdeme na jížním pobřeží mezi Turku a Haminou. Jsou zde středověké kostely postavené prvními švédskými osadníky. Nedaleko přímořského městečka Tammisaari můžeme navštívit zříceninu hrad Raseborg. V Turku stojí ohromný středověký hrad a katedrála, která pochází z 13. století. O přístavním městě Turku se říká, že má více muzeí než Helsinky. Lodní muzea, která se nacházejí u břehu řeky, vystavují tažnou loď Vetäjäv, minolovník Keihässalmi, trojstěžník Sigyn a finskou plachtenici z roku 1902(finská labuť-Suomen Joutsen). Z další hojně navštěvovaných mizeí můžeme jmenovat Muzeum řemesel, Väinö Aaltonem Museum, Aboa Vetus a Ars Nova. V Akainenu, 30km severně od Turku, stojí nádherné panství Louhisaari. Nejlépe zachovaný středověký hrad v severních zemích je Olavinlinna na východě Finska v mětečku Savilinna. Sloužil švédským a později ruským vládcům, dnes je znám jako místo, kde začíná slavný Savilonn Opera Festival. Koncerty festivalu probíhají na nádvoří hradu.

Helsinky
Původní Helsinky založil švédský král Gustav I. Vasa v roce 1550 asi pět kilometrů na sever od dnešního města. Město mělo konkurovat městu Rival(dnešní Talin), významnému estonskému přístavu u Finského zálivu.
Helsinky, hlavní město Finska, často nazývané městem severu, jsou položené na břehu Finského zálivu. Představují srdce Finského obchodu, kultury a centrum politického života. Město je čisté a zelené, parky zaujímají více než čtvrtinu celkové rozlohy města. Ulice obklopené dobře udržovanými historickými budovami, moderní architekturou, pobřeží se svěžím mořským vánkem, přístavy s velkými i malými, před plavbou odpočívajícími loděmi jsou jako stvořené k procházkám. Městské centrum se rozprostírá kolem přístavu Eteläsatama a koplem tržiště Kauppatori. Vlastní centrum tvoří obchodní tepny- Pojhoisesplanadi, Eteläesplanadi a Mannerheimintie. Nedaleko leží města Espoo a Vantaa, kde je i mezinárodní letiště.

Turistické zajímavosti

Kaisma
Excentrická moderní budova na Mannerheiminaukio, ve které sídlí muzeum finského moderního umění. Galerie představuje nejlepší finské umění. Kaisma je zároveň místním kulturním centrem.

Katedrála Uspensky
Byla postavena v 19. století ruským carským architektem. Katedrála se tyčí nad přístavem Kanavakatu a působí velmi vznešeně svým venkovním i vnitřním vybavením. Stavba z černých cihel má 13 pozlacených kupolí. Kupole zobrazují Ježíše a jeho pomocníky.

Kauppatori
Tržiště nebo také rybí trh nabízí čerstcé ovoce a ruční výrobky.

Korkesaari
Ostrov, na kterém sídlí helsinký ZOO.

Kabelová továrna
Stojí na silnici směrem do Espoo, kdysi byla továrnou na výrobu podmořských komunikačních kabelů. Nyní je tato továrna využívána pro kulturní účely. Jsou tu výstavy, divadlo, kavárna a restaurace.

Temppeliakukio
Kostel vytesán do skály, který symbolizuje moderní finskou sakrální architekturu. Probíhají zde pravidelné mše a koncerty.

Seurasaari
Ostrov, na němž je otevřené kulturní centrum, které je věnováno kulturním tradicím. Konají se tu slavnosti letního slunovratu.

Sennatintori(senátní náměstí)
V 19. století, když Finsko bylo velkovévodstvím pod správou Ruska, vytvořili v Helsinkách vynikající pruský architekt Carl Ludwig Engel monumentální empítové centrum.


Finsko oplývá mnoha muzei a galeriemi. Kromě nejznámějšího muzea v helsinké Kaismě je možno navštívit mnoho dalších: Mannerheimovo muzeum, Muzeum Amose Andersona, Sinebrychoffovo muzeum, Ehresvärd Muzeum, Kansallimuseo(národní muzeum).

Andělé

29. července 2007 v 21:10 | Sharka |  Zajímavosti
Andělé jsou druhem energie v jiné úrovni reality. Jsou to "Poslové Boží" (nemyslím Boha v křesťanském slova smyslu), osvícení příslušníci lidské rasy, jež dokáží léčit, pomáhat a chránit. Slovo "Anděl" je původem z řečtiny a značí posla (eu angelion), míněno posla pravé víry v Boha. Pokud je Bůh ona všudypřítomná energie, ze které jsme byli stvořeni, tak andělé jsou ti, jež o něm dávají vědět a pomáhají lidem ve vývoji. Jsou to jakési pomocné energie, které nepotřebují být ani vzývány, protože pomáhat je jejich CÍLEM.

Reinkarnace

29. července 2007 v 20:59 | Sharka |  Zajímavosti
REINKARNACE
Reinkarnace znamená převtělování. Člověk zemře a narodí se za nějakou dobu znova. Kdy a kde, to záleží na naši "Karmě", neboli osudu, který ovlivňují předchozí životy a budoucí plány. (Plány, které si sami děláme v tzv. "Bardu", což je prostor mezi životy.).
Zajímavostí je, že i v křesťanské Bibli byla kapitola o reinkarnaci. Vyškrtl ji však Druhý koncil konaný v Konstantinopoli v roce 553 n. l.

Citáty o životě

29. července 2007 v 20:46 | Sharka
Život....
je jen ubohou parodií na naše sny!

je jako žebřík do kurníku - krátkej a posranej.

je kurva, záleží jen na tobě, jak velká.

je jen vzpomínka žíjícího sebevraha.

je boj, který stejně nikdo z nás nevyhraje!

je bahno a jenom svině v něm umí chodit...

je jak běh v rozvázaných botách. Dřív nebo později si beztak rozbiješ hubu.

je smutné jeviště a člověk musí hrát, když mu srdce krvácí musí se umět smát.


Jsem krutý i něžný - jsem ŽIVOT. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak vstaň a žij.

Žij rychle, umírej legračně.

Nehledej smrt - ona si Tě najde sama a záleží jen na ní za jak dlouho!

Nechtěj od života mnoho a budeš šťastný!

Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit prdel.

Nikdo se mne neptal, jestli se chci narodit. Tak mi teď nerikejte, jak mám žít...

S životem je to jako s hrou, nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.

Když v životě najdeš cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí.

Dracula

29. července 2007 v 20:35 | Sharka |  Zajímavosti
Kolem r.1440 se na území Valašska, ležícím v dnešním Rumunsku, objevil rytíř Vlad IV., který sváděl tvrdé boje s tureckými nájezdníky. Rytíř nosil na svém štítu a na korouhvi symbol zlatého draka, což byla pocta, kterou mu udělil římský císař podle starobylého zvyku, zavedeného již císařem Konstantinem. Drak se latinsky řekne "dracon", ale valašští horalé si toto slovo změnili na "dracul" - odpovídalo to totiž lépe jejich jazyku. Tímto jménem začali tedy Vlada IV. nazývat. Vlad Drakul byl zpočátku bojovník odvážný, později však Turkům ustoupil a jako rukojmí za svou poslušnost jim dal své syny Vlada a Radu.
Mladý Vlad se narodil roku 1431, strávil mnoho let pod tureckým "dohledem", byl mazlíčkem žen, ale od mužů se mu dostávalo tvrdé výchovy. Často se setkával s ukrutnostmi typu napichování lidí na zaostřený dřevěný kůl atd., jimiž Turci trestali své odpůrce. Je více než pravděpodobné, že právě tyto zážitky z dětství měly na Vladovu osobnost zhoubný vliv. Když se mu totiž podařilo od Turků uprchnout a vrátit se do své vlasti, převzal moc po svém otci a začal vládnout - a to velmi krutě. Mezi lidmi se mu začalo říkat "Drakula", tedy drakův syn.
O Drakulovi se hovoří v mnoha písemnostech, hodnocení jeho osoby se však rozcházejí. Podle jedněch byl hrdina, podle druhých psychopat, další tvrdí, že to byl dobrodinec, jiní zase, že masový vrah. Pravdou je, že byl neohrožený bojovník - nebál se postavit se s hrstkou ozbrojených sedláků mohutné turecké armádě, nad kterou nakonec po mnoha bojích zvítězil a získal tak nezávislost Rumunska. Jeho jméno šířilo děs a byl si toho dobře vědom. Byl vynikající stratég a při boji nebral zajatce. Ve své zemi nastolil právo a pořádek, avšak poněkud drsným způsobem. Za sebemenší přestupek byl trest smrti - nabodení na dřevěný kůl, což Drakula odkoukal v tureckém zajetí a později za své vlády hojně praktikoval. Za své vlády nechal popravit několik desítek tisíc tureckých vojáků a přes 100 000 svých poddaných (tehdy mělo Rumunsko asi 500 000 obyvatel), všechny tímto krutým způsobem.
Jen jednou udělal výjimku - to když se rozhodl zbavit zemi chudoby a žebráků. Udělal to velmi chytře: Sezval žebráky z celé své země k hostině do domu, který dal hned po předkrmu uzavřít a pak zapálit i s hosty. Jedno snad se mu upřít nedá, láska k jeho rodné zemi. V jednom rukopise se o něm hovoří jako o "vampýrovi". Význam tohoto slova již tenkrát lidé velice dobře znali a s dynastií Dráculů byl odjakživa spojován. Dne 20. září 1459 nechal vybudovat na strategickém místě mohutnou pevnost. Tím se navždy vepsal do srdce svého národa, neboť tak založil budoucí hlavní město Rumunska - Bukurešť. První historická listina o založení města s Drákulovým podpisem se dochovala až do dnešních dnů.
Vlad se stal i nadějí křesťanství, neboť on jediný se dokázal postavit proti Turkům a jejich náboženství - islámu. Ale ne však na dlouho. Začali se proti němu bouřit jeho vlastní bojaři. Zatímco ho vojáci neposlouchali, Turci se připravovali na další boj. Schylovalo se k rozhodující bitvě, ve které byl Dracula tureckou přesilou poražen. Jeho armáda byla masově povražděna a on sám se s hrstkou věrných uchýlil na svůj utajený hrad Poenari. Ten stál na příkré skále nedaleko dnešního města Curtea. To ale nebylo vše. Turci se na jeho sídlo dostali. Vlad by asi dopadl špatně, kdyby jeden z jeho věrných přívrženců nevyslal z protějšího kopce šíp se zprávou o chystaném útoku. Krásná Transylvánka, která s ním trávila tyto těžké chvíle (velmi ji miloval), raději skočila z okna, vyděšena představou, že by se jí zmocnili Turci. Poenar byl dobyt. Družina pobita a hrad vypálen. Drákula se, jako jediný, zachránil. Unikl tajnou podzemní chodbou a uchýlil se pod ochranu krále Matyáše Korvína. Ten mu zpočátku poskytl azyl, ale poté ho také zradil. Uvrhl ho do žaláře a uzavřel s Turky mír. Křesťanská Evropa byla zděšena! Jediný, kdo dokázal bojovat proti vpádům Turků, byl uvězněn. Tehdy nechal Matyáš Korvín o Vladovi sepsat spousty smyšlených spisů o jeho bestialitě a krutosti. Díky této propagandě se Drácula dostal do mnoha lidových pověstí. Byl vězněn více než 10 let v místnosti s vysokou ostrahou. Neměl kam uprchnout. V útrobách vězení čekal na svůj čas. Na čas pomsty nesené na zubech ničícího draka. A jeho čas přišel!
Bylo to roku 1475, kdy jeho bratr Radu umírá na syfilis. Matyáš se ho bál a proto ho z vězení pustil a dokonce mu dal i menší vojsko. Vlad šel od vítězství k vítězství. Krutost jeho armády byla nejobávanější v celé své době. Opět za sebou nechával lesy kůlů s naraženými těly svých nepřátel. Jeho srdce zčernalo hněvem. Zatlačil Turky zpět a osvobodil Valašsko, Dostal se do Bukurešti a získal zpět moc a trůn. Jeho šťastná hvězda zapadla v listopadu 1476, kdy byl obklíčen tureckou armádou v bažinách u Bukurešti a zabit kopím. Jiná verze praví, že mu najatý vrah zezadu usekl hlavu. Tu, zakonzervovanou v medu, poslali sultánovi na důkaz vítězství, a ten ji nechal vystavit na cařihradských hradbách. Bezhlavé tělo bylo pohřbeno v monastýru na ostrůvku Snagov uprostřed stejnojmenného jezera.
Verzí jeho smrti přináší historie hned několik, proto se přesně neví, která je pravdivá. Proč jindy pečliví a bedliví kronikáři uvádějí tak rozporoplné informace? Proč se jeho stopy ztrácí v krvavých stopách pomsty? Tajemství hrobu odhalilo starou keramiku a kosti vlka! Archeologové prý nekopali dosti hluboko a naletěli na trik k ukrytí pravého hrobu až pod hrobem fingovaným. To jsou už jen pouze dohady. Pravdivou skutečností však zůstává, že bylo odkryto na ostrově Snagov ještě několik hrobů, v nichž byla těla pohřbena vestoje, což nebylo doposud nijak vysvětleno. Že by se jednalo o další naleziště upírů?
V jednom z neoznačených hrobů poblíž kaple byly nalezeny zbytky zvláštní hedvábné látky červené barvy a drahé šperky s Draculovým znakem. Relikvie byly tajně a v tichosti dopraveny do bukurešťského muzea. Spatřit je už však nemůžete, neboť po nějakém čase záhadně zmizely...
Památek na Draculův život se dodnes v Rumunsku dá najít celá řada. Ve městě Tirgovišti se dosud zachovala část jeho hradu, obrovská věž Chindia, kde vojvoda zřídil vězení. Pod vápencovými srázy Piatra Crailui (Králův kámen) stojí jeho letní sídlo Bran, jeden z mála zachovalých rumunských hradů. V Sighisoaře se dochoval dům, kde se podle pověsti narodil, a pod svahy Transylvánských Alp stojí na skále vysoko nad řekou Arges zbytky jeho sídelního hradu Poenari, dobytého roku 1462 Turky. V Rumunsku ale dodnes Draculu pokládají za národního hrdinu za jeho podporu proti německým, tureckým a ruským tradicím a utlačovatelům. Ve Wallachii je Vlad opěvován v mnoha písních. Hlavně ve vesnici pod jeho restaurovaným hradem, který je tu jako turistická senzace. Jsou hrdí na jeho činy, ačkoliv se nikdy nestaral o způsob, jakým bojuje...

Symboly-ryba

29. července 2007 v 20:04 | Sharka |  Zajímavosti
Ichtys neboli symbol Ryby je jeden ze známějších křesťanských symbolů.
Původně byla Ryba jasně vypovídající, protože apoštoli byli většinou rybáři, z nichž nejdůležitělší byl apoštol Petr zvaný "Velký Rybář". Vzpoměňme také na postavu Krále Rybáře známou z Artušovy pouti za hledáním Svatého Grálu.
Ryba je starý symbol pro jméno Ježíše Krista. Řecky se ryba řekne ICHTHYS. A jednotlivá písmena tohoto řeckého slova tvoří začáteční písmena řeckého označení IESUS CHRISTOS THEOY (H)YOS SÓTÉR - Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. takovému to složení se říká Akrostichy. Jsou to tedy slova, která vznikají složením prvních písmen jednotlivých slov namísto veršů. Známým akrostichem tohoto typu je například tento křesťanský symbol ryby, řecky ιχθύς, což je prvních pět písmen řeckých slov Iησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ takhle hezky v řečtině.
Říká se, že v dobách pronásledování věřící při setkání s neznámou osobou nakreslil na zemi hůlkou oblouk. Pokud byl neznámý také věřící, nakreslil druhý oblouk tvořící Rybu a tak se nenápadně poznávali navzájem, jak jsme to mohli vidět např. ve filmu Quo Vadis. Mnohdy se ryba kreslila nad dveře. V těchto dobách už byli křesťané hojně potíráni a tak nebylo divu, že nad opatrnost nebylo.