Na všechny fotografie z galerie a fotogalerie jsou uplatněna autorská práva. Bez mého svolení nekopirovat!!!

Prosinec 2007

Benátky

29. prosince 2007 v 17:08 | Sharka |  Itálie 2006

Starší fotky

29. prosince 2007 v 17:03 | Sharka |  Dánsko 2006 - stáž
REJNOCI
STRÁŽE U PALÁCE DÁNSKÉ KRÁLOVNY
LOĎ VIKINGŮ
VIKINGSKÁ LOĎ
ODLIV

Český jazyk-Realismus

29. prosince 2007 v 10:47 | Sharka |  Maturita
REALISMUS
-spojen s racionalitou
-nepodléhá citům
-základem realistického textu je popis
-sloh procházející i výtvarným uměním
-realistická díla byla psána před touto dobou a jsou psána doposud
-autor se snaží o maximální objektivnost-nezasahuje do příběhu, stojí nad ním
-u realismu se vyskytuje typizace hrdinů-babička-moudrá žena
-u realistického díla je kompozice-propracovaný, nekomplikovaný
-jazyk-věcný,méně obrazný, na druhou stranu používá typickou slovní zásobu-slang
-autor-studuje prostředí o kterém píše, aby o něm věděl co nejvíce
-stává se kritikou společnosti
-výsledkem je téměř dokument, sonda do společnosti
-podává dokonalý obraz o své době
DRUHY REALISMU
I.klasický realismus
-zachycuje dobu, odráží skutečnost
-analýza společnosti
II.kritický realismus
-cílem autora je kritizovat(společnost,….)
III.historický realismus
-hlavním cílem je zachytit dobu
IV.socialistický realismus
-SORELA-v architektuře
-snaží se propagovat socialismus a komunismus
-budovatelský román
V.naturalismus
-zabývá se podrobnostmi(Kuře Melancholik)
VI.hyperrealismus
-využíván ve výtva

Český jazyk-Romantismus

28. prosince 2007 v 18:05 | Sharka |  Maturita
ROMANTISMUS
-3.fáze NO
-emoce, cit
-nerovnost
-chaos
-samota
-anarchie
-sen
-minulost, tajemnost, kontrast
Témata romantismu
-historie-(W.Scott)
-fantazie-(E.A.Poe)
-mystika
-láska(žena je nedostižný ideál)
-lidový fenomén
A-příznačná tématika pro autory, kteří unikali před skutečností
B-aktivní boj-tzv.revoluční romantikové(Mácha, Byron)
Hrdina:
-autobiografičnost-Karel IV., mluví o sobě-politikové, celebrity
-nekonvenčnost-Karel IV., kde se chová jinak neostatní ve společnosti
-kontrast-(v ošklivosti je krása-Quasimodo)
-individualismus-Jágr, Havel,…
-touha po lásce-(partner, spoután často konvenčním manželstvím)
-končí často tragicky-smrtí-(Rome a Julie)
-vyhledává mystické -tajuplné místo(hřbitovy, chrámy,..)
Viktor Hugo
-francouzský spisovatel
-1802-1885
-odešel do exilu
-po pádu Napoleona-návrat
Chrám Matky Boží v Paříži
-znaky romantického příběhu-tragická láska, konec, napínavý děj, smrt
Děj:
Q. vychováván knězem Frollem.Q. unese Esmeraldu pro F., vysvobodí ji lučištník Phoebus.E ho miluje, ale lasku předstírá.F.probodne dýkou, ale obžalovaná je E., ta se přiznává i když čin nespáchala.Q. v den popravy E.unese-skrývá ji v chrámu.F.ji unese také, ale E.ho odmítá.F.ji obviní z čarodějnictví, ona končí na popravišti,Q.svrhne F z věže a zmizí.Nakonec umírá v náruči E.
Ubožáci
-1862
-částečně realistické dílo(líčení mravů)
-hl.postava:Jean Valjean(galejník-ukradl chléb)
Děj
po návratu se V. ujímá biskup Myriel, ale krádež-nakonec M. neudá V., V.změna myšlení
-V. si změní jméno(Madeleine), zbohatne, je starostou, ujme se sirotka(dívka-Cosetta)
-bezcitný policista Javert-pronásleduje V., odhalí ho, V.znovu na útěku, skrývá se před J.
-V.se účastní bojů o Paříž, zachraňuje mladého republikána Maria(miluje Cosettu), zachraňuje i J, ten je odsouzen revolucionáři na smrt, při pozdějším setkání nedokáže J.zatknout V a Javert se dobrovolně vrhne do Seiny
J.G.Byron
-anglický spisovatel, šlechtic
-revoluční-romantik
-z aristokratické rodiny
-studoval na Cambridge
-výstřední milostny život-aféry
-konzervativní člověk
-utekl do Itálie
-vojenská expedice do Řecka proti Turkům
-umírá na morovou epidemii
Dílo:Childe Haroldova poušť-autobiograf.epos
-4 zpěvy
-hl.postava-Ch.H., který cestuje po Evropě-minulost, příroda, protest proti svobodě
Stendhal
-vl.jménem-Henri Beyle
-narodl se r.1783 v bohaté rodině
-život-vzdor konzervativnímu otci, jako 17 letý v Napoleonově armádě
-po pádu N. žije v Itálii
-populární až po smrti-1821
Dílo:
Romantismus-osudy, jednání hrdinů(lásky, vzdor,..)
Realismus-analýza vztahů ve společnosti,líčení bitev apod.
Červený a černý
-symbol boje, revoluce vzruchu
-osudy Juliána Sorela -snaha společensky vyniknout (po vzoru Napoleona)
- je skromným učitelem u pana de Renal, milencem jeho ženy a ukrývá se v klášteře
-odjezd do seminářů(církevní kariéra, ale nebyla úspěšná)
-tajemník markýza de La Mole , milence jeho dcery Matyldy-svatba(čeká dítě)
-dopis-pani de Renal Markýzovi-odhalení pokrytectví -pokusí zastřelit M.,je odsouzen a uvězněn a popraven
-obžaloba společnosti(3 dny po něm umírá paní de Renal)
A.S.Puškin
-dílo:Poémy(drobné lyrickoepické skladby)
-proti společnosti ,boj za svobodu
-byrenovský typ-Kavkazský zajatec,Cikáni,….
Evžen Oněgin
-1833
-román ve verších
-zachycena ruská společnost, zbytečný člověk
-skeptický hrdina, touží po něčem nedostupném
Děj
E.O. je petrohradský mladík, čas tráví na plesech,
-smrt strýce-venkov-dcery statkářky Lárinové-Taťána a Olga.
T. se do E.O.zamiluje, ale on flirtuje s Olgou
-T.píše dopis E.O.-básník Lenský žárlí, souboj E.O.a Lenskýho
-E.O.odjíždí do ciziny, vrací se do Ruska
-T. se provdá za knížete Gremina
-v Petrohradu se E.O.setká s T.-ona se mu vysmívá ale dodržuje slovo a nepodléhá E.O.a zůstává se svým manželem
Karel Hynek Mácha
-1810-1836
-vlastenec,
-narodil se v rodině mlynáře
-narodil se v Praze
-vystudoval gymnázium, filosof.fakultu, právnickou fakultu
-hrával ochotnické divadlo(v Kajetánském divadle)
-znal se se spousty osobnostmi č. kultury(J.K.Tylem)
-seznámil se i se snoubenkou-Lori Šomkovou
-jeho žárlivost zachycují básníkovy Deníky-šokují otevřeností
-najdeme tam záznamy snů, dojmů z cest, náčrty těl,..
-několik dnů před svatbou umírá v Litoměřicích na úplavici(napil se znečištěné vody při požáru)
-jeho ostatky r.1938 převezeny do Prahy pohřbeny na Vyšehrad.hřbitově
-v básních. Převládá tragičnost, ztracená láska, žal,..
-ovlivněn lidovou poezií, ideologii, vlastenectvím
Díla
Cikáni-1835-sokem v lásce je hrdinův otec
Marinka a Večer na Bezdězu(Obrazy ze života mého)
Pouť krkonošská
Máj-lyricko epická báseň
-romantický výkřik, řeší osobní traumata básníkova(zvuková stránka, metafory,.)
-má 4 zpěvy a 2 vložené pasáže
Děj
-dívka sedící na skále nad jezerem vyhlíží svého milého, místo něj připlouvá loď s jiným mužem, jenž přináší strašlivou zprávu-její milý -loupežník"lesů pán"Vilém se dozvěděl o dívčině nevěře a zavraždil jejího otce
-Vilém čeká na popravu ve vězení, jenž stojí na druhém břehu jezera.Plavec dívku proklíná a odplouvá
-dívka ze zoufalství skočí ze skály do jezera
-Vilém přemýšlí o svém osudu, činu a smrti-co bude po smrti
-Vilém dostává zprávu od strážce jenž pláče
-nakonec je popraven a uvědomuje si že země je člověku kolébkou i hrobem
-mnoho let po smrti Máchův lit.dvojník nachází jeho kostru na popravčím kole a dozvídá se celou historii v hospodě
-do kraje se vrací, sedává pod kolem a teskne po dětství
-to je ztraceno, jelikož patřilo mezi nejšťastnější období života
-v r.1858 vydávají "májovci" almanach - Máj
-Máj není důležitý dějem ,ale jeho událostí(otec brínil lásce s dcerou kováře-syn ho zabil-byl odsouzen k smrti lámáním v kole)
-cenné je také vykreslení přírodní scenérie
"Čechové jsou národ věrný"
Závěr:"Hynku!Viléme!!Jarmilo!!!"

Český jazyk-II.fáze NO

28. prosince 2007 v 17:26 | Sharka |  Maturita
II.FÁZE NO
-poč.19.stol.-préromantismu(sentimentalismus)-emoce
-minulost-naivita,přecitlivění,vzpomínky na historii
-autoři-čeští i slovenští
-útočná fáze-čeština dobývá němčinu-úřední jazyk
Hl.osobnost:
Josef Jungman
-1873-1897
-jazykovědec-rozvinul slovní zásobu
-doplňoval češtinu:
-přejímal slova ze slovanských jazyků
-nově vymýšlel slova-jako puristé
-obnovoval slova
Díla:
Slovník česko-německý-5svazků,120 000 slov
Historie literatury české-1.česky napsané
Slovesnost-1820, učebnice literatury pro gymnázia(teorie lit.s ukázkami textů od Husa)
František Palacký
-1798-1876
-historik
-studoval na Slovensku
-od r.1823 v Praze, žák Dobrovského, vytvářel genealogii Šternberkům,Černíkům a Kinským
-byl pol.vůdcem v r.1848
-studoval archivy v Římě, Německu a Vatikánu-vrcholem čes.dějin-husitství
-idealizace některých období (husitství)
Výrok"Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!"-reakce na hrozbu dualismu(1867)
Napsal:
Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě(vycházelo německy)-česky 1848
-konec austroslavismu-filosofie, že se národy sjednotí a vytvoří celek
Jan Kollár
-představitel slovanské vzájemnosti
-studoval v Jeně
-1793-1850
-v Německu poznal Wilheminu Schmidtovou(platonická láska)
-dílo:Slávy dcera-lyricko epická sbírka znělek-šlo o milostný cit a vlastenectví
-vzorem je sbírka-Básně
Děj-Slávy dcera:
Sláva si stěžuje radě bohů, že Slované v historii trpěli - je stvořena krásná dívka Slávy dcera(ztotožněna s básníkovou milenkou Mínou(hl.hrdinka Básně).Mína je ztotožněná a básník s ní putuje dějinami Slovanů.
-kompozice byla dělána na 3-(Sála, Dunaj, Labe)-později na 5 znění
František Čelakovský
-představitel tzv.Ohlasové poezie
-čerpá z lidové tvorby
-je příznačná pro malé národy 19.stol.
-jde o napodobení lidové-folklorních textů
-narozen ve Strakonicích 1799
-nedokončil filosofii
-profesor slavistiky
Díla:
Ohlas písní českých(1839)-hl.milostná tématika, písňový rytmus, lyrika, satira, balada(Toman a…)
Ohlas písní ruských(1829)-hl.epika, ruské byliny(středověké básně-zpěvy), přirovnání, rusizmy

Český jazyk-I.fáze NO

28. prosince 2007 v 16:07 | Sharka |  Maturita
I.FÁZE NO
-kulturní a politické oddíly
-osvícenský absolutismus-M.T. a JII.-toler.patent, reformy, zrušení nevolnictví, povin.šk.docházka
-zničení jezuitského řádu-1773
-francouzská revoluce-1789
-Napoleonské války-v Rakousku-Meternich
-1848-ministr Bach-doba Bachova absolutismu
-v Č.-rozvíjí se nakladatelská činnost-literatura vydávána
-hl.osobnosti:
V.M.Kramerius
-Krameriovy noviny
-Pražské poštovní noviny+č.kníhy 1789
-Kalendáře-na venkov-nacionální duch-církevní svátky
-puristé-čističi-očisťovali jazyky od češtiny(lidé, kteří neměli vzdělání)
ZNAKY I.FÁZE NO
-první básnické školy
-Puchmajerovci a Thámovci-(dle Puchmara a Tcháma)
-prosazovali český odkaz
-Thámovci-cizinci, německá lit.-němečtí autoři
-Rukopis Zelenohorský a Královehorský-do 19.stol.-diskuze, pravé bo nepravé=falsifikáty
-Autoři:Hanka a Linda
-ovlivnili řadu umělců a vznikla uměl.díla
Představitelé:
1,Dobner-jazykovědec, u nás prosazoval vědecký přístup o obsahu knih
-odlišování fikce od reality (př: Kronika Česká)
2,Dobrovský-hl.osobnost NO
-jazykovědec, žil v německém prostředí
-češtinu nevyužíval, žil v Dermotech, česky se naučil ke konci života
-byl jezuita, vystudoval fil.fakultu v praze
-vychovával ho hrabě Nostice
-byl obdivovatel č.jazyka-v době Rudolfa II.
Tvorba:
-Slovník Německo-český-snažil upozornit na bohatost slovní zásoby
-Dějiny české řeči a literatury-hist.nahlíží na úroveň češtiny
-Vzevrubná mluvnice jazyka českého-psaní měkkého a tvrdého i,y
Dobrovský ….. "staroslověnština je typem praslovanského jazyka"=ale je to lež
Divadlo
-národní buditelé usilovali o samost.č.scénu
-německá divadla v kotcích(činohra, opera)
-první česká hra-Kníže Honzík(veselohra-jednoaktovka)
-d.uzavřeno 1785
-1783-Hrabě Nocticova Národního divadla, od 1798 přejmenován na Stavovské divadlo
-č.hry-hlavně od r.1824-Klicpera
-vlastní divadlo-existuje v tzv.Boudě(dříve Koňský trh)
-toto divadlo 1789 strženo a česká představení přenesena do kláštera
-prozatímní divadlo-postaveno 1861(iniciátor-Fr.Rieger)-v místech dnešního ND
Národní divadlo
-16.8.68-základní kámen
-12.8.81-budova vyhořela
-83-otevřeno ND(Smetanova Libuše)
Loutkové divadlo
-termíny, pojmy-spojené s divadlem
-autoři her-Klicpera, mrštníkové, Čapek,…

Český jazyk-Národní obrození

28. prosince 2007 v 16:03 | Sharka |  Maturita
NÁRODNÍ OBROZENÍ
Goethe
- Sturm und Drank-spolek proti klasicismu, hlásají svobodu
- studoval práva
- spolek existoval(1767-1785)¨
- odmítají
- hl.symbol-hrdina, vůdčí typ, neoblomný, nevzdorný, vášeň, cit
- Causy
- Utrpení mladého Werthera-román v dopisech,líčí své city, hledá lásku, končí sebevraždou
-hnutí malých národů v Evropě
-šlo o snahy politicky, kulturně, státně se vymezit od mnohonárodnostního celku
-v Č.-šlo o vymezení RU-vytvořit samostatný stát
-v kultuře:NO snahou o prosazování českého jazyka-zachránění češtiny pro vyšší společnost
NO-4.fáze
1)fáze-OBRANNÁ
-ubránit češtinu oproti němčině
-klasicismus-konec 18.a poč.19.stol.
-hl.osobnost:Josef Dobrovský
2)fáze-ÚTOČNÁ
-čeština se dostává do běžného života
-hl.osobnost:Josef Jungman
-spojení s préromantismem(poč.19.stol-období Napoleonské války-české povstání)
3)fáze-ROMANTICKÁ
-lit.romantismu
-hl.osobnost-Mácha
-(30.léta - pol.19.století)
4)fáze-REALISTICKÁ
-lit.realismu
-od světové války
-hl.realisté:B.Němcová, Borovský,..
-realismus-do dnes

Český jazyk-sloh

27. prosince 2007 v 20:01 | Sharka |  Maturita
SLOH
-je výběr nebo uspořádáni slov
-stylistika-je osobitý způsob uspořádání slov a výběr slov
-ovlivňuje nás-myšlení, zkušenosti, prostředí, slovní zásoba, daná situace,…..
-slovní zásobu-si rozšiřujeme poslechem,tv,rádiem,komunikací, cestováním,…
Sl.zásoba:
-aktivní-slova, co používáme v každodenním životě
-pasivní-slova, která používáme někdy, termíny,..
-lexikální standart-je optimální počet slov pro dorozumívání
-obsahuje 50-60 tisíc slov
-slovník jednoho spisovatele-soubor slov, které používá autor ve svých knihách

Český jazyk-Préromantismus

27. prosince 2007 v 19:43 | Sharka |  Maturita
PRÉROMANTISMUS
-literární směr
-pojítko klasicismu a romantismu
-u nás-NO-národní obrození(Palacký, Čelakovski, Jungman)
-sentimentalismus(naivita, zvýšená citlivost)
-2.pol.18.století
-autoři umění-zachycení dokonalého, idealizovaného světa
-vybírají prostředí exotické, vzdálené pro děj
-utíkají do historie
-hrdina-nezkažený, prostý člověk
-souznění člověka a přírody
-nacionalistický pohled na svět(národní)
-Goethe, Krylov, Rousseau-Emil čili o výchově-zaznamenává vliv člověka, přátel-kazí civilizace
-východisko-návrat do přírody
Goethe-Lekce Faust-hl.role-Čepek
-je zde surealismus-nadrealismus

Český jazyk-Osvícenství

27. prosince 2007 v 19:21 | Sharka |  Maturita
OSVÍCENSTVÍ
-symbol pokroku
-nové myšlení zaměřené proti pověrám, nevzdělanosti
-druh racionalismu
-filosofický proud-klade důraz na svobodu myšlení
-F.L.Věk-zrušili se školy, kláštery,..
-osvěta, pokrok-proti náboženským pověrám
-v Čechách-vytvoření jednotlivé říše s 1.jazykem
-mluvilo se německy -venkované více česky
-ve světě-volné sdružení-encyklopedisté-Diderot a Alamberk-stojí u zrodu Velké encyklopedie-snažila se shrnout všechny poznání lidstva
-představitel-Voltaire-svými názory bojoval proti tmářství, zpátečnictví
-vl.jménem-Arue-kritizoval společnost, nevzdělanost, psal filos.statě, básně, povídky
-Candide-Optimismus-zdramatizována Klicperovým divadlem
- kritizuje absolutismus, moc, komunismus, …
- o mladíkovi,prochází světem a vidí nespravedlnost, sobectví,
"Candide a jeho sluha byli již za přehradami a nikdo v táboře ještě nevěděl o smrti německého jezuity….."