Na všechny fotografie z galerie a fotogalerie jsou uplatněna autorská práva. Bez mého svolení nekopirovat!!!

Září 2008

Klinická biochemie-Hormony, katecholaminy

27. září 2008 v 20:11 | Sharka |  Maturita
Hormony


1.) steroidní hormony

§ hormony kůry nadledvin
* glukokortikoidy (glukagon, kortikosteron, kortizol)

- ovlivňují celý organismus
- nadbytek: u dětí předčasná puberta, u mužů feminizace, u žen masculinizace
- nedostatek: pokles glykogenu (neschopnost reagovat na stres), svalová ochablost,
nízký krevní tlak, vysoká tepová frekvence

* mineralokortikoidy - aldosteron

- účinek: zpětná resorpce Na a H2O v ledvinách
- zvyšuje vylučování K
- nadbytek: hromadění Na v extracelulárním prostoru a hromadění H2O → otoky
- nedostatek: přesun vody do buňky (→ sníží se objem cirkulující tekutiny → selhání
ledvin → i srdce)


§ hormony vaječníků

* estrogeny (estradiol)

- ovlivňují vývoj dělohy, pohlavních orgánů, mléčné žlázy
- účinek: podporuje vývoj dělohy, pohlavních orgánů, mléčné žlázy i sexuálního
chování
- nedostatek: porucha menstruačního cyklu, nedostatečný vývoj pohlavních orgánů

* progesteron

- ovlivňuje sekreční fázi menstruačního cyklu, a udržuje započaté těhotenství


§ hormon varlat

* testosteron

- ovlivňuje pohlavní orgány u mužů
- podporuje normální funkci pohlavních orgánů, druhotných pohlavních znaků,
sexuálního chování, anabolické účinky
- nedostatek: nedostatečný vývoj pohlavních orgánů, neplodnost, nedostatečné druhotné
znaky, nedostatečný svalový rozvoj

2.) proteinové, peptidové hormony

§ hypofýza

* somatotropní = růstový

- ovlivňuje celý organismus
- růst chrupavek a kostí
- podporuje proteosyntézu, zvyšuje hladinu glukózy v krvi
- nadbytek: u dětí gigantismus (nadměrný růst), u dospělých akromegalie → zvětšené
prsty, nos, brada...)
- nedostatek: nedostatečný růst (nanismus)
* lipotropin

- podporuje tukovou tkáň
- hlavní účinek: rozklad tuků, uvolňování a odbourávání MK
- nedostatek: obtížná mobilizace tukových rezerv

* adrenokortikotropní hormon

- působí na nadledviny
- hlavní účinek:sekrece glukokortikoidů
- nadbytek: nadbytečná sekrece glukokortikoidů
- nedostatek: nedostatečná sekrece glukokortikoidů

* folitropin (FSH)

- působí na vaječníky
- podpora sekrece estrogenu, řízení ovulace, udržuje žluté tělísko

* thyreotropní

- ovlivňuje štítnou žlázu (podporuje rozpad thyreoglobulinu a tvorbu thyroxinu)
- nadbytek: tachykardie, snížený cholesterol
- nedostatek: zvýšený cholesterol, bradykardie (zpomalené dýchání), struma (zvětšení
štítné žlázy)

* luteinizační

- působí na vaječníky, na varle

- nedostatek: snížená hladina hormonů (nedostatečný vývoj tkání)

* laktotropní

- ovlivňuje mléčnou žlázu, tvorbu progesteronu ve žlutém tělísku§ hypotalamus

* adiuretin (vasopresin)

- ovlivňuje ledviny
- způsobuje zpětné vstřebávání vody → stálost vnitřního prostředí, krevního tlaku
- nadbytek: zvýšená hydratace, a snížený Na
- nedostatek: žíznivka (diabetes incifidus)

* oxytocin

- ovlivňuje mléčnou žlázu
- kontrakce dělohy při porodu, vylučování mléka§ štítná žláza

* kalcitonin

- snižuje hladinu Ca v krvi
- podporuje růst kostní tkáně (napomáhá ukládat Ca do kostí)
- nadbytek: nedostatek ca v krvi
- nedostatek: zvyšování Ca v krvi

§ příštitná tělíska

* parathormon

- zvyšuje Ca, snižuje P
- nedostatek: zvýšený P, snížený Ca

§ pankreas - langerhansovy ostrůvky

* inzulin

- snižuje hladinu glukózy v krvi, podporuje odbourávání cukrů, přeměnu cukrů na tuky
- nedostatek: diabetes
- nadbytek: snížení hladiny glukózy

* glukagon

- působí na játra a krevní oběh
- v játrech štěpí glykogen na glukózu


§ trávicí systém

* sekretin (pankreas), gastrin (žaludek), pankreosinin (pankreas),

cholecystokinin (žaludek)


§ ledviny

* erytropoetin (podporuje tvorbu ery)3.) fenolitické hormony

§ štítná žláza

* thyroxin T4

* trijodtyronin T3

- hlavní účinek: zvyšuje bazálního metabolismus
- podpora buněčných oxidací → vývoj celého organismu
- nadbytek:zvyšování bazálního metabolismu
- zvyšování teploty
- zvyšování tepové frekvence
- nedostatek: porucha vývoje, špatný růst, opožděný vývoj(duševní i pohlavní), zvětšení
štítné žlázy

Fenolický hormon

-stanovení hormonu
-reakce se značenými reaktanty
-fenylalanin thyosin Katecholaminy
-hormony dření nadledvin
Adrenalin
-ovlivňuje celý organismus(KO,svaly,játra,..)
-Hl.účinek:- zvyšuje hladina glukózy
- zvládá stres
-Nedostatek: nezvládá stres
Noradrenalin
-ovlivňuje krevní oběh
-stahuje cévy

Biochemie-Hormony

27. září 2008 v 19:43 | Sharka |  Maturita
HORMONY
- řídí veškeré dění v organismu
- neslouží k výstavbě živé hmoty
- nacházejí se ve velmi malé koncentraci
- udržují stálé vnitřní prostředí (homeostázu)
- nesmí být jejich nadbytek ani nedostatek
- dva mechanismy:
§ nervový - udržování pomocí nervových buněk (vláken)
- trvá krátce (několik sekund)
- velmi efektivní
§ humorální - pomocí hormonů
- přenášeny krví, tkáňovým mokem
- několik vteřin až několik dní
- pomalejší reakce
- mezi oběma systémy je úzký vztah → na nervovou navazuje humorální a naopak
- mechanismy umožňují zvýšenou tvorbu nebo její snížení
- řídí růst, zrání organismu a reprodukci
- základem je příjem určitého signálu (informace), většinou chemické povahy, ale i
elektrické
- pokud máme informaci - musíme mít příjemce (receptor) → chemické povahy
- nosiči signálu jsou vždy bílkoviny nebo polypeptidy
- receptory vždy bílkoviny
- dělení hormonů:
1.) podle chemické stavby
bílkovinné, peptidové → hypofýza, zažívací trakt
steroidní → lipoidní povahy → hormony kůry nadledvin a pohlavních žláz
deriváty thyrosinu (aminokyselina) → štítná žláza, katecholaminy (obsahují
adrenalin, noradrenalin)
modifikátory účinků hormonů → oxidační produkty kyseliny arachidonové →
→ prostanoidy (prostoglandiny, tromboxany, leukotrieny)
2) Dělení podle místa vzniku:
-žlázové(glandulární)
- syntéza probíhá v endokrinních žlázách
- mají vzdálené místo účinku(nepůsobí tam, kde vznikne)
-neurohormony(neurosekreční)
- v neurosekrečních buňkách hypotalamu a neurohypofýzy
-adenotropní(glandotropní)
- v adenohypofýze
- stimulují vylučování vlastních hormonů v endokrin.žlázách
-tkáňové
- v jiných žlázách než endokrinních (př:renin,..)
- místo vzniku a působení je velice blízké (hormony zažívacího traktu)
-mediátory
- látky, které se nedají odlišit od tkáň.hormonů
- v různých místech, ale většinou působí tam, kde vznikají

ŘÍZENÍ SYNTÉZY A JEJÍ VYLUČOVÁNÍ
- některé hormony se mohou v organismu skladovat, ale některé ne
- proto musí být vše řízeno
- v oběhu je jen potřebné množství
- regulační systémy-kontrola prostředí a hladin hormonů
- některé žlázy jsou ovlivňovány přímo nervovým systémem
- jiné pomoci hormonů z hypotalamu

- v hypothalamu se vytváří malé hormony, které působí na adenohypofýzu jako regul.hormony
- uvolňující- Liberíny- působí na tvorbu hormonů
- další, které inhibují tvorbu
- Statiny-zbrzdí tvorbu hormonů

-z hypothalamu se dál tvoří další hormony, které stimulují adenohypofýzu k tvorbě Tropinu(mechanizmy syntézy vylučování)
Peptidové hormony:

- stimulují tvorbu potřebných enzymů
- mohou ovlivnit propustnost membrány-důl. propustnost membrány
- stimulují tvorbu receptorů

- tyto mechanizmy účinkují rychle

Druhotné přenašeče:
-cyklická adenosin monofosfát
-cAMP- zvyšují propustnost membrány
-cGMP- cyklický guanosin(guanylát) monofosfát
-Ca- vápník-slouží ke stimulaci
- bez něj by nebyla odpověď účinná
- v kosterních svalech - troponin C-důležitý pro činnost enzymů
-když něco chybí, tak by to nefungovalo

Epidemiologie-Sporulující anaerobní mikroby

27. září 2008 v 14:56 | Sharka |  Maturita
SPORULUJÍCÍ ANAEROBY


Neurotoxiny

-Tetanus-Clostridium tetani

-Botulismus-Clostridium botulinum

-oba produkují toxin-napadá nervový systém

-obecně tetan-neurotoxikóza


a)Tetanus

-máme ho všichni ve střevě

-jinak hodně ho mají koně,ovce

-vyskytuje se normálně u všech savců ve střevě

-tetanotoxin=neurotoxin

-onemocnění-tetanus-*při infikování rány sporami C.tetani


-Inkub.doba: obvykle několik dnů

rána KO(krevní oběh) CNS


-tonickoklonické křeče, spazmy obličejových (žvýkacích)svalů=stahy svalů, opistotones

-obličej se zkroutí do šklebu-trismus(sardonický úsměv)

-dříve u válečných zranění


-později se toxin přenese na víc nervů

-dochází ke křečím svalů-pacient umírá na křeče dých.svalů


Prevence:

-aktivní imunizace toroidem

-základní očkování-v dětství(ve 3, 4, 5, a 18 měsících, 5. a 14. letech)

-člověk si vytvoří antitoxin proti toroidu

-dále očkování po 10 letech


Profilaxe- chirurgické ošetření rány+ anatoxin(booster)

- antitetanové sérum(lidské-IgG)

- podávají se úplné protilátky

- podává se neočkovanýmb)Botulismus

-pudní saprofyt ve střevě lidí se normálně nevyskytuje

-způsobuje ochabnutí a dvojité vidění


Botulotoxin=neurotoxin

Typy:

A-G

(pro člověka patogenní-A, B, E, F, G)


Hl.zdroje:

-domácí konzervy(masové, zeleninové, rybí, paštiky)


-nákaza alimentární-do těla se dostává ústy vychází stolicí

-musíme sníst

-ve střevě normálně není


-nebezpečné u malých dětí(do 1.roku života dětí ne!)-stačí jeho malá dávka do těla

-může s nacházet i v medu


Botulismus-otrava klobásovým jedem(obecný název)

-alimentární onemocnění


Inkubační doba: 1-3 dny


GIT KO CNS


-periferní obrny-diplopie, ptóza víček(poklesnutí), dysfagie, postupné obrny kosterního svalstva


-domácí výrobky-měli by se sterilizovat dvakrát

Př: masové konzervy


Diagnostika:

-kultivace

-průkaz toxinu-v séru, zvratcích, ve střevním plachu, v infikovaném jídle


Terapie:

-Trivalentní koňské sérum

-pasivní podání protilátek(koňské)


3 sk.Clostridií:

-vyvolávají myonekrózy

Př:Clostridium histolyticum, (welchii, perfringers, difficile, septikum, novyi, sporogenes)


-podle názvu kde se nachází


Mikroskopicky:

-tyčinky tlusté, hrubé, spory-(na konci,uprostřed,..)

Epidemiologie-Nesporulující anaerobní mikroby

27. září 2008 v 14:56 | Sharka |  Maturita
NESPORULUJÍCÍ ANAEROBY


Patogeneze onemocnění(kdy jakým způsobem může vzniknout infekce)

-záporný oxidoredukční potenciál(bez cévního zásobení)protože krev nese O2

-hypoxie tkání-porucha cév

-hluboká bodná poranění

-chirurgické zákroky-střeva

-onemocnění-vždy Endogenni-u chirurg.zákroků

-pacient se nakazí vlastními anaeroby

Exogenní-poranění-když se do něj dostane hlína, prach-kde sou anaeroby


Diagnostika:

-Transport-probíhá přímo v injekční stříkačce nebo ve zkumavce, do které je puštěn vhodný plyn(těžší než O2)

-mikroskopie

-kultivace za anaerobních podmínek(fyzikální, chemický způsob narození anaaerobiózy)

-stanovení citlivosti na ATB


-v laboratoři se neotvírá stříkačka-dává se do boxu(vypadá jak inkubátor)zařízení bez O2 prostředí

-přístroj-dovnitř sáček s chemikálií-odstřihne se roh a tvoří se plyn


Přehled nejdůležitějších rodů a druhů


*G+koky-rody


-Peptoccocus-jako hrozny

-Peptostreptococcus-v řetízku


*G+tyčky


-Lacto bacillus acidophilus- flóra ve vagíně, využívá glykogen a přemění na kys.mléčnou a * kys.prostředí(vhodné proti množení kvasinek a jiných bakterií)

-jiný název-Döderleinův (dédrlainův) bacil

DÖDERLEIN

-Propromibakterium-

- dělá akné,defekt na kůži, v obličeji,nohách,končetinách,trupu,.

- hojí se jizvou

- chronické onemocnění


Actinomyseus-defekty v dut.ústní(chobozy)


G-koky

-Veilonella(červené)


G+tyčky

-Fasobacteriomy

-Bacteroides


Všechny nesporulující anaeroby -dělají hnisavé záněty vnitřních orgánů

Epidemiologie-Anaerobní mikroby

27. září 2008 v 14:55 | Sharka |  Maturita
ANAEROBNÍ MIKROBY


-bakterie, které žijí bez přístupu kyslíku v organismu i v laboratoři

-jsou to(punktáty, speciálně odebrané tkáně, hnisy,..)


Odběr a transport:

-do laboratoře je třeba zamezit přístupu kyslíku


Aerobní-potřebuje O2

Fakultativně anaerobní-radši bez O2 ale žije i s O2

Makroaerobní-málo O2

Striktně anaerobní- nesnesou O2


Anaeroby

-Sporulující Nesporulující

-klostritida -smíšené infekce(spousta infekcí)


-toxigenní onemocnění -hnisavé onemocnění

- způsobené toxinem -různé-v dut.ústní, kůži, dásně, orgány


Klinická biochemie-Vitamíny

20. září 2008 v 17:02 | Sharka |  Maturita
VITAMÍNY
-hypovitaminóza, avitaminóza, hypervitaminóza
-nejčastější hypovitaminóza
-Příčina:
-nedostatek v potravě
-poruchy absorpce
-zvýš.potřeba vitamínů, ale člověk na to nereaguje(těhotenství, období chřipek)
- když látky ruší účinek vitamínů
Všeobecné metody stanovení vitamínů:
1) přímé měření koncentrace vitamínů v krvi
- při stanovení hl.vit. A, E, Betakarotenu, B12 a kys.listové
2) zátěžové testy- u vitamínu C
- v nadbytku vit.C do organismu a sledujeme jejich osud
3.) měření metabolitů v moči
- snížená hodnota hlavního metabolitu → nedostatek (B1)
4.) měření metabolitu v séru nebo také v moči
- hromadí se v důsledkem zablokování enzymové reakce (když chybí vitamín)
metyl malonová (metyl propandiová) kyselina
5.) měření koncentrace hromadícího se metabolitu po zátěži
- když přidáme do organismu B6 → bude hodně vitamínů → dostatek B6
6.) zvýšení aktivity daného enzymu po přidání koenzymu
- čím vyšší nárůst aktivity enzymu → nižší vitamín (B6 koenzym → ALT, AST)
7.) saturační testy
- u vitamínu C (podává se 10 mg/l na 1 kg hmotnosti → pokud je nedostatek → tkáně ho
vychytají → močí se vyloučí málo → proto podáváme známé množství)
8.) stanovení produktu vytvořeného působením vitamínů
- nepřímá metoda
- při hypovitaminóze K → klesne protrombin nebo další kofaktory
E - patří k nejdůležitějším látkám, které chrání LDL před oxidací

Klinická biochemie-Pankreatická lipáza

20. září 2008 v 17:01 | Sharka |  Maturita
PANKREATICKÁ LIPÁZA


- katalyz.štěpení triglyceridu na glycerol a MK
- v tenkém střevě
-sekreční enzym, který produkuje pankreas

Normální hladina: do 3,2 mikrokatal/l

Zvýšená hladina: -při onemocnění pankreatu
-ten jak štěpí alfa amylázu tak i lipázu

Metody stanovení:
a) titrační-nespolehlivé, nedělá se
b) turbidimetrické- měří se pokles A inkub.směsy
c) fluorimetrické
d) fotometrické
-oxochrom-pomocí H2O
-PABA TEST
-chymotrypsin ve stolici

Stanovujeme:moč- alfa amyláza
sérum- krev
likvor- CK - pro mozk.frakci

enzym-
- pro stanovení je lepší zmrazit
- glukóza nevydrží
Alfa amyláza, lipáza - 4 hodiny
GMD-18 hodin
CK-12 hodin
GMT-3 dny
ALT-2 dny
AST-17 hodin
ALP-5dní
-nejstabilnější enzym-CK(10dní)


Shrnutí na závěr:
-oxidoreduktázy-patřísem(LD, GMD)
-transferázy-(GMT, ALT, AST, CK)
-hydrolázy-(alfa amyláza, lipáza, cholinesteráza a ALP,KLP)
-lyázy-enzym glykol.dráhy

Klinická biochemie-Cholinesteráza

20. září 2008 v 17:00 | Sharka |  Maturita
CHOLINESTERÁZA


-stabilita enzymů(CHE)
-rozeznáváme 2 typy:
-acetylcholin esteráza-hydrolyzuje pomocí H2O štěpí acetyl cholin na kys.octovou a cholin

1)Acetylcholin(v ERY,důležitý na nervosvalové ploténky)
2)Pseudocholin esteráza
-štěpí jiné estery cholinu(zase za pomoci H2O)
-* v rybosomech hepatocytů- pak jde do krve a štěpí jiné látky než látky tělu vlastní a jsou to léčiva

-léky pro anestezii-Myorelaxancia
-když je člověk má-tak je na dých.přístrojích
-zpomalují srd.činnost
-odbourává je cholinesteráza

Normální hodnoty:76-230 mikrokatal/l
-důl.nižší hodnoty

Snížená hl.(CHE):- je to bílkovina -poruchy proteosyntézy
- u chorobných-kachexie-nádorové nebo hladovění
- těžké poruchy jater
- intoxikace organofosfátem-insekticidy
- bojové látky

Metody stanovení(celkové)
-z butyrilthyocholin jodidu
-CHE-ho štěpí na kys.máselnou a thyocholinjodid
-stanovujeme ho v UV oblasti

Stanovení-DIBUKAIN
-stanovujeme celkovou aktivitu bez něj a pak stanovíme celkovou aktivitu znovu ale s inhibitorem dibukainu - zinhibujeme frakce cholinesterázy a zbudou atypické frakce
-podíl frakci je důl.pro anestézii
- jinak CHE nemá význam …jen pro anestézii

Klinická biochemie-Glutamát dehydrogenáza

20. září 2008 v 16:59 | Sharka |  Maturita
GLUTAMÁT DEHYDROGENÁZA(GLD,GMD)

-katalyzuje oxidativní deaminaci kys.glutamové

Metody stanovení:
-optický test-NAD
-GLD-je v mitochondriích jater.b.

Zvýš.hodnoty-při nekróze hepatocytů

Normální hodnoty-velmi nízké 0,1 mikrokatal/l