Na všechny fotografie z galerie a fotogalerie jsou uplatněna autorská práva. Bez mého svolení nekopirovat!!!

Prosinec 2008

Zprávy - Stovky Rusů protestovaly proti vládě (video)

23. prosince 2008 v 10:56 | Sharka |  Rusko

Protesty v RuskuPět set Rusů demonstrovalo v neděli ve Vladivostoku proti navýšení cel na dovážená auta. Vladní opatření položí prodejce ojetin na lopatky.


Ve Vladivostoku se totiž řada firem živí obchodováním s vozy z Japonska.

Podle kritiků by nové kremelské opatření mohlo zvýšit ceny dovezených aut až o polovinu.

Na demonstranty se vrhli policisté a shromáždění násilím rozehnali. Ti, kteří trvali na právu na svobodný názor, skončili v policejních antonech. Podle ruského tisku muži zákona zatkli sto až dvě stě demonstrantů.

Nové dovozní poplatky za auta mají pomoci podpořit domácí produkci automobilů v boji proti překupníkům aut a odradit lidi od nákupu vozidel "z druhé ruky".

Rozbouřený dav naléhal na premiéra Vladimira Putina, aby vysoké clo zrušil. "Pro mě je obchod s automobily jediná možnost, jak uživit rodinu," postěžoval si obchodník s auty Nikolaj Kostalenko, který se protestů účastnil.

V neděli se konaly podobné demonstrace na několika dalších místech Ruska.

Ojetá, především japonská auta, se těší velké oblibě u obyvatel především východní části Ruska.

Ruská vláda ve snaze o ochranu a podporu domácího automobilového průmyslu zvýšila clo na dovážené automobily z 25 na 30 procent. Zároveň podstatně zvýšila i poplatky na dovážené ojeté automobily, u nichž se clo vypočítává z objemu motoru.
//><!
Klinická biochemie - Živočišné jedy

22. prosince 2008 v 10:19 | Sharka |  Maturita

Živočišné jedy
- živočichové produkují látky, schopné vyvolat patologické změny

 • Prvoci
- bičíkovci
- vyvolávají různá infekční onemocnění

 • Mnohobuněční živočichové
- ostnokožci
- mořští ježci
- látky způsobující hemolýzu
- není ohrožený život, lokální poškození (otoky, nevolnost)

 • Láčkovci
- medúzy
- mají žahavé buňky
- nevede ke smrti

 • Mlži
- pokud slouží jako potrava → sekundární intoxikace (živí se planktonem → může být
škodlivý)

 • Blanokřídlý hmyz
- vosy, včely, mravenci
- žihadla, kusadla
- nebezpečné pro alergiky
- v jednom žihadle 0,3 - 0,4 mg
- svědění, otoky, pálení
- letální dávka: 3 - 4 mg/kg váhy → u zdravého člověka, u alergiků méně
- včelí jed - 3 složky:
 • melilin → ruší strukturu membrán, dochází k hemolýze krvinek, vyplavení histaminu → alergická reakce
 • apanin - zvyšuje permeabilitu buněčné stěny, způsobuje křeče
 • fosfalipáza - enzym, má hemolytický účinek
- vosy jsou méně alergenní, způsobují menší otok, ale bolestivější
- sršně nejsou nebezpečnější než včely
- smrtelná dávka asi 200 bodnutí
- léčba: chlazení, léky, octan sodný (na otoky)
- mravenci: jedový aparát
- jedem je kyselina mravenčí → nejnebezpečnější ( v porovnání množství
jedu a velikosti)
- nejsou smrtelně nebezpečné

 • Pavoukovci
- pavouci, štíři
- štíři - nejnebezpečnější, způsobí až smrt
- škorpióni
- kousnutí je závažné
- působí na dechová centra
- bodnutí odezní po 12 - 36 hodinách
- pokud se léčí, nemají se používat analgetika (tiší bolest i dech)

 • Ryby
- aktivně a pasivně jedovatí
- aktivně - mají vlastní jedy
- rejnok
- pasivně - sekundární zdroj otrav, z masa
- působí na CNS
 • Hadi
- užovkovití (užovka, krajta, kobra, mamba, korálovci)
- zmijovití (zmije)
- chřestýši (chřestýš)
- složení jedu:
- směs proteinů, neurotoxinů a enzymů
- toxicita se liší poměrem složek
- vysoký obsah peptidů mají užovkovití → hlavně neurotoxiny a kardiotixiny (působí
na srdce)
- působí na buněčnou membránu → lepší průnik jedů do tkáně
- některé hadí jedy působí hemolýzu

 • Houby
- vřecko a stopkovýtrusé
- muchomůrka zelená → dva druhy toxinů - falatoxiny a amatoxiny → otrava je
kompletní → poškozuje játra, ledviny, tenké střevo, srdce
- muchomůrka červená - netypická otrava

Virologie - Infekční cyklus buňky

20. prosince 2008 v 13:23 | Sharka |  Maturita

Infekční cyklus buňky
 1. absorpce-fáze vratná
 2. přilnutí- vazba receptoru viru na buňky, nevratná fáze
 3. penetrace- vniknutí viru do buňky(napadení)
 4. rozpláštění- virus obnaží NK
 5. tvorba časných proteinů- na pokyn viru buňka tvoří proteiny, které virus potřebuje
 6. replikace NK- DNA či RNA virus vytvoří novéNK viru
 7. tvorba pozdních proteinů- naskládají se do kapsidy, kterou vytvořila buňka
 8. maturace- virus tam dozrává
 9. uvolnění- opouští virus buňku, uvolňjí se nové vir.částice

Účinek na buňku:(morfologické změny)
 • buňka mění tvar
 1. morfologické změny
 2. ztráta kontaktní inhibice
 3. nevíme ??????
 4. dysfunkce a odumření

 • pomocí časných proteinů se dá diagnostikovat nákaza virem před příznaky

Virologie- Technika průkazu virů

12. prosince 2008 v 21:14 | Sharka |  Maturita

Průkaz virů
 • přímé- izolace virů, průkaz vir.Ag (ELISA)a NK ve vyšetř.vzorcích(PCR)
 • nepřímé- sérologické=průkaz Ab(prokazujeme typ imunoglobulinů) v séru, čtyřnásobný vzestup titru Ab ve druhém vzorku(za 10.-14.dnů) potvrzuje akutní infekce

Technika přímého průkazu virů
 1. mikroskopické
  - elektron. mikroskopem(negat.kontrast)
  - optický mikroskop ) histopatologický průkaz inkluzí v buňkách infikovaných virem) - buňky např.ledvin + b.viru - buňky změní tvar a světélkují
 2. průkazem virových Ag
  - latexovou aglutinací
  - značenými Ab(nejčastěji metoda ELISA a imunofluorescence)
 3. Izolace virů ze vzorku pacienta
 • pokusná zvířata(pokud nelze použít jinou metodu)
 • nejčastěji se používají bílé myši, morčata, králíci, vzácně i primáti
4) Kuřecí zárodky(10denní embryo)
 • inokulace vzorku jehlou :
  - do amniové dutiny(izolace viru chřipky)
  - do alantoidní dutiny
  - do žloutkového vaku(kultivace rickettdií a chlamydií)
  - do chorioalantoidní membrány (izolace poxvirů a virů herpes simplex)
 • inkubace 3 dny- v termostatu....potom odsát tekutinu a další vyšetření
 • pracuje se v tmavé komoře

Virologie- Vzorky pro průkaz virů, Odběr vzorků

12. prosince 2008 v 21:13 | Sharka |  Maturita

VIROLOGIE

Základní charakteristika virů
 • nejmenší živé organismy(viriomy), rozměrů od 20-350 nm (viditelné jen v elektronovém mikroskopu)
 • nemají vlastní metabolismus, využívají metabolismus infikované hostitelské buňky
 • množení virů probíhá buď v jádře nebo v cytoplazmě buňky
 • rozdělují se podle obsahu NK na DNA nebo RNA viry-rozdělují se podle nich
 • povrch virů je pokryt bílkovinným obalem = kapsidou(spirální nebo kubickou)
 • některé mají navíc lipoproteinový obal= obalené viry(citlivé k tukovým rozpouštědlům)
 • viry nikdy nezničí hostitele - chcípli by

Kapsidy virů:symetrie
1 kubická-dvacetistěn-bílkoviny do tvaru vybroušeného kamene
2 spirální

Patogeneze virových infekcí:
brána vstupu


region.lymf.uzliny(bolestivé,zvětšené)- do krve
 1. Viremiejátra a slezina - do krve
 1. Virémiecílový orgán (může být - játra, lymfocyty) nebo skupina virů postihne celý organismus

Brány vstupu virové infekce
 • kuře
 • sliznice respirač.traktu
 • sliznice GIT
 • sliznice urogenit.traktu
 • parenterální ( při podání krve)
 • transplacentární
 • spojivky

Vzorky pro přímy průkaz virů
(Antigen, NK), základní podmínky
 • odebrat co nejdříve po začátku onemocnění
 • z míst největšího vylučování vira
 • volit správnou techniku odběru
 • správné uchování materiálu (+4stupně C)
 • správný transport(+4stupně C)
 • kompletně vyplněná průvodka
  (diagnóza, den odběru, předchozí léčba, očkování, atd. ..)

Odběr vzorku pro izolaci viru
 • sliznice
 • moč
 • sliny
 • puchýře
 • likvor
 • bioptický materiál
 • stolice
 • nasofaryngeální sliznice
 • BAL

 • některé vyšetření provést v krátkém časovém intervalu-domluva klinika s laborantem

Klinická biochemie- Přírodní látky (rostlinné)

11. prosince 2008 v 20:07 | Sharka |  Maturita

Přírodní látky (rostlinné)
Alkaloidy
- vznikají pouze v rostlinách
- mají heterocyklus (s dusíkem)
- dělíme na 3 části - opiové
- lilkovité
- ostatní

a)opiové alkaloidy
  • opium - z nezralých makovic
- obsahuje alkaloidy dvou chemických skupin
- fenantrenová → morfin, kodein, thebain → tišení bolesti, heroin =
derivát morfinu
- izocholinová → papauerin (spasmolytikum = odstranění křečí hladkého
svalstva)
 • kokain - lokální anestetikum
- poškozuje nosní přepážku
- zvýšení krevního tlaku a tepu
 • nikotin - získává se z tabáku (8 - 10%)
- v čistém stavu je to těkavá látka, rozpouští se ve vodě
- vstřebává se kůží a přes slizniční barieru (přes placentu!)
- děti kuřaček mají nízkou porodní váhu = mitotický jed (narušuje buněčné
dělení)
- toxická dávka (smrtelná) čistého nikotinu je 50 - 60 mg
- v jedné cigaretě 1 - 2 mg


b) lilkovité alkaloidy
 • atropin, skapulamin, solanin
 • nachází se - rulík zlomocný, rajčata, brambory, blín černý, durman,...
Atropin
 • kapal se do očí-rozšiřuje zornice, působí na zažívací trakt, snižje sekreci slin.a žalud.šťáv(sucho v ústech)
 • v léčebně-na odstranění křečí(žlučníkové ledvin.koliky)
Skopulamin
 • léčí kinetózy-na uklidnněí při cestování, nebývají smrtelné, jsou nepříjemné

Léčba: výplach žaludku
atropin-letál.dávka:100mg
skopulamin-20mg(5 krát drastičtější)
solanin: 300 mg

-zelený brambory a rajčata-neotrávíme se

c) ostatní alkaloidy
Kolchicin
 • mitotický jed
 • působí na dělící vřeténko, používá se k zástavě dělení buněk
 • významná toxická látka
 • příznaky-silné průjmy, dehydratace, ztráta minerálů
 • léčba: výplach žaludku, dost.příjem tekutin

Kofein
 • káva, čaj, kakao, energit.nápoje,...
 • mitotický jed
 • neublíží nám
 • vysoká dávka - 10g
 • roztok kofeinu-akcelerátor-bilirubin, uvolňuje vazbu bilirubinu v bílkovině, zvyšuje prokrvení, stimuluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak, zvyšuje sekreci žalud.šťáv(sekretin či kofein-podáme jako snídani)

Strichnin
 • typický hořký jed
 • užíval se k otravám-popravy
 • hodně toxický- 30-300mg-letální dávka
 • způsobuje třes svalů, kůže, zástava dechu,..
 • terapie: barbituráty-proti křečové léky-na uklidnění, na spaní

Akonitin
 • alkaloid- čeleď pryskyřníkovitý
 • omněj šalamounek
 • letální dávka: 2-4 mg
 • postihuje hlavně zažívací trakt, bolest trojhlavého svalu, selhání srdce a dechu

hašiš, marihuana, efedrin-výroba pervitinu

d)Námelové alkaloidy
paličkovice nachová- obsahuje deriváty kys.biserbové(dnes nehrozí otravy)
amin kys.biserbové-LSD- nejsilnější halucinogen, těžko se dávkuje

GLYKOSIDY
 • rostlinné
 • látka-digitoxin-v náprstníku
 • působí na srdce
 • účinek:pozitivně inotropní- zvyšuje sílu srd.svalu
 • negativně chronotropní-snižuje srd.frekvenci-bradykardie
 • negativně chromotropní-zpomaluje převody vzruchů- zjistíme nedostatek či nadbytek

Strofamein- z keře krutikvětu cenného-v Africe, působí na srdce, produkuje ho ropucha

Klinická biochemie- Organické látky

11. prosince 2008 v 20:05 | Sharka |  Maturita

Organické látky
- těkavé organické látky, snižují obsah O2v ovzduší

1.) Alifatické uhlovodíky
- benzín, petrolej, nafta apod.
- dobře vstřebatelné kůží
- dobře rozpustné tucích
- narkotické účinky /používají se jejich deriváty jako anestetika)

2.) Aromatické uhlovodíky
- benzen, naftalen (sloučeniny s benzenovým jádrem), toluen
- při opakovaných dávkách působí na krvetvorbu
- narkotické účinky, karcinogeny, teratogeny

3.) Halogenderiváty
- halogeny jsou látky velmi reaktivní
- PVC - nebezpečný pokud je měkčený ftaláty (těžko se likvidují)
- pesticidy, herbicidy - narkotické účinky
- chloroform - anestetika
- na vzduchu se rozkládá na fosgen (leptá plíce)
- jsou to hepatotoxické látky, účinkují i na ledviny

4.) Alkoholy
- methanol - v organismu se mění na formaldehyd
- poškozuje oční nerv, smrt
- první pomoc: vypít ethanol
- ethanol - může být smrtelný, ale jen ve velkých dávkách
- fenol - dezinfekce
- teratogen, mutagen
- poškozuje CNS, ledviny, játra

5.) Ethery
- narkotičtější než alkoholy
- páry jsou výbušné
- epoxidy - CH2- CH2= cyklický ether
O
- mutagen, karcinogen

6.) Aldehydy
- nejčastěji formaldehyd
- dřív k moření stavebních komponent (staveb) → způsoboval alergie obyvatel, nevypařoval
se
- přítomný v cigaretovém kouři (akrolein)

7.) Ketony
- narkotičtější než aldehydy i alkoholy
- aceton (dimethyl keton)

8.) Karboxylové kyseliny
žíraviny
- kys. mravenčí
- kys. octová
- 8 % roztok v domácnosti → ocet
- je to slabá kyselina (i ta 98 % z chemického hlediska, hlavní roli má disociační stupeň
= celkový poměr molekul ku rozštěpeným)
- disociační koeficient - pro výpočet pH pufru
- substituční derivát kys. octové: kys. trichloroctová (silou je podobná H2SO4,
nejsilnější organická kyselina)

9.) Estery
- tresť (vonné esence)
- rozpouštědla s narkotizačními účinky
= mrvenečnan ethylnatý (rumová esence)
- dráždí dýchací cesty

10.) Nitrosloučeniny
- nitrobenzen, trinitrotoluen
- vstřebávání kůží
- poškození CNS, jater, způsobují hemolýzu

11.) Aminosloučeniny
- naftylamin, benzidin, anilín
- způsobuje rakovinu močového měchýře
- anilin se odpařuje i za normální pokojové teplotě
- můžeme se nadýchat, vstřebává se i kůží
- způsobuje hemolýzu, poškození ledvin a jater

Lékařská entomologie- Vši, muchničky, štěnice, ovádi, komáři

11. prosince 2008 v 12:57 | Sharka |  Maturita

VEŠ
Veš muňka(filcka)
 • pohlavní nákaza
 • intimní ochlupení, vousy, obočí, řasy(ve vlasech ne)
 • po kousnutí -typické skvrny-velké namodralé fleky na kůži

Veš šatní
 • na šatech a na těle
 • přenáší skvrnitý tyfus(skvrnivka, endemický tyfus)
 • byl rozšířen v koncentračních táborech
 • návratnost za 20 let

Veš dětská
 • ve vlasech, obočí
 • lokální epidemie- lekce přenosná
 • při dezinsekci-vyčesat hnídy-octovým roztokem

KRYSA ČERNÁ, POTKAN
Krysa černá(ratus ratus)
 • přenašeč moru
 • dnes u nás není
 • dlouhý ocas, malé tělo

Potkan
 • menší ocas, větší tělo

ŠTĚNICE
 • noční aktivita
 • zápach
 • hromádky trusu-na ložním prádle
 • potřebují krev- agresivní-musí se napít
 • koušou-ubytovny
 • doporučuje se-postavit nohy postele do vody

OVÁDI
Bzikavka děšťová
 • samičky sají krev
 • samečci živeny nektarem
 • alergie

Ovád hovězí
 • infekce nepřenáší
 • nepříjemný hmyz

MUCHNIČKY
 • přenos spirochéty-Treponema carateum-kožní onemocnění pinta v Mexiku a Kolumbii
 • vektor filarií(vlasovci) říční slepota v Africe a střední Americe
 • ČR- alergie

KOMÁŘI
 • Anopheles sp- přenašeči plazmódií, malárie
 • Aedes sp.
 • Culex sp.
 • při sání má zvednutý zadeček-Anopheles a larvy sou tovnoběžné s hladinou vody
 • vajíčka seskupena

 • pokud jsou larvy kolme na vodní hladinu nejde o malárii
 • Culex a Aedes - když sají krev,zadeček mají dole

Malárie- cestovní medicína-200,- pohovořit o nebezpečích
prevence- repelenty, mechanická ochrana, antimalarika-při nákaze-brát většímnožtví nebo pro prevenci před a po
- po setmění nevycházet nebo použít repelenty, při spaní moskitiéru, sítě do oken, oblečení napuštěné repelenty-pro lidi v terénu

Parazitologie - Helminti (Červi)

8. prosince 2008 v 18:08 | Sharka |  Maturita

HELMINTI (červi)
- laboratorní diagnostika:
- mikroskopicky:
 • Schüffnerova metoda
- perianální stěr
- schüffnerovou tyčinkou se otřou perianální řasy
 • Grahamova metoda
- stolice
- u dětí
- používá se izolepa → odběr můžou provádět rodiče, dítě by se nemělo koupat a ráno se
izolepa nalepí na anální otvor a nalepí se na sklíčko
 • Faustova flotační metoda
 • Nátěr dle Kata
- celofán namočený 24 hodin do směsi malachitové zeleně, glycerinu a fenolu
- celofán se přenese na sklíčko a gumovou zátkou se rozetře vzorek do plochy

 • Tasemnice bezbranná (Tenia saginata)
- nemá háčky (na hlavičce)
- hermafrodit
- vyskytuje se všude → geopolitní výskyt
- zdrojem nákazy - člověk, přežvýkavci → hovězí dobytek
- cesta přenosu: dobytek sežere vajíčko → dostává se do žaludků → vytvoří se larva
→ cestují krví (do svalu) → vytvoří boubel (cysticerus)
- tepelně neopracovaným masem se dostane do střeva člověka → začne se vytvářet
tasemnice (má hlavičku a články - v nich děloha; v posledních článcích se nacházejí
vajíčka → články se odlupují a dostávají se do zevního prostředí (2 - 3 týdny) →
zraje v zevním prostředí → kráva
- laboratoř: vyšetřuje se stolice
- Faustova flotační metoda
- nátěr dle Kato
- články se prohlíží pod mikroskopem (děloha ve článku je větvená)
- mohou způsobovat obstrukce

 • Tenia solium (vepřová)
- není tak častá
- výskyt ve vepřovém mase, šelmy
- člověk se nakazí - sní boubel → ve střevě tasemnice
- vajíčkem (vytvoří se larva) → cestuje do svalu, oka, mozku
(cystycirkoza)
- makroskopicky:
- vajíčka
- děloha není tak větvená
- 2 - 3 metry
- 4 přísavky
- 2 řady háčků

Lékařská entomologie- Zákožka svrabová, trudník, sametka,moucha,blecha,..

7. prosince 2008 v 10:03 | Sharka |  Maturita

LÉKAŘSKÁ ENTOMOLOGIE

Rizikové situce:
 • přímý kontakt- dopravní prostředek
 • ubytování-turistické noclehárny
 • pobyt v přírodě

Způsoby poškození:
 • přímý cizopasníci (svrab)
 • přenašeči nákaz
 • původci intoxikace
 • původci alergie
 • obtěžují- znečišťují prostředí

Krev získávána:
 • z cév-komár
 • z hematomu
 • ze zánětlivého ložiska- klíště
Členovci:
 • roztoči
  - zákožka svrabová
  - trudník tukový
  - klíště
 • hmyz
  - blechy
  - mouchy
  - komáři
  - ovádi

ZÁKOŽKA SVRABOVÁ
(SARCOPTES SCABIEI)
 • larva: 3 páry nohou
 • dospělý: 4 páry nohou

 • oplodněná samička vrtá chodbičky ve stratum corneum a klade zde vajíčka (20ks)
 • z vajíčka se vylíhne larva- má svou chodbičku , vylézá na povrch a mění se v nymfu(a) prodělá ještě 1 stadium a mění se v samičku, nebo za b) metamorfuje v samečka
 • svědění-pruritus- meziprstí, zápěstí, třísla, břicho
 • areoly okolí brdavky, axily-šourek, podpaží
 • seškrab kožních šupin-pod světelný mikroskop
 • snadné šíření- těsným kontaktem

TRUDNÍK TUKOVÝ
-demodikóza- u psů většinou, v luminu vlas.folikulu

SAMETKA PODZIMNÍ
 • od července do září
 • oranžové až cihlově červené šestinohé larvičky- kožní
 • alergické reakce
 • tam, kde těsně přiléhá oblečení
 • se svěděním se vyvíjí

MOUCHA
 • 100-300 v okolí vodních ploch
 • ovádi- vývoj bahno, mech
 • naklade vajíčka na komára-ten saje a přenese je na člověka
 • * vřed-vyvíjí se larva a t musí ven nebo jde ven sama
 • Dermatolia hominis- migrují do očí, mozku

BLECHA
 • saje krev několikrát denně
 • přenašeč moru a rickettsióz

Blecha písečna- samička se zavrtává do kůže savců - musí se rozříznout, v klášterech-zutí

KLÍŠTĚ
 • jodová tinktura- ošetřit -klíště vyvyklat- zkontrolovat kusadla a nohy