Na všechny fotografie z galerie a fotogalerie jsou uplatněna autorská práva. Bez mého svolení nekopirovat!!!

Leden 2009

Klinická biochemie- Bílkoviny

28. ledna 2009 v 19:44 | Sharka |  Maturita

BÍLKOVINY
AK-esenciální- kódované AK=splečné pro všechny organismy
-z AK - peptidy- polypeptidy-do 10 000 mol.hmotnosti (pestré, různé látky)

 • f-ce bílkovin:
 • stavební-tvorba buněk a tkání
 • enzymatické f-ce
 • kormony- řídící f-ce
 • transportní f-ce
 • zásobní f-ce
 • imunitní- obranyschopnost
 • amfoterní povahy- reagjí jinak v kys. A jinak v zasad. prostředí - oštěpí H
 • izolelektrický bod- pH dle prostředí kde je nejméně rozpustná
 • 4,7 pH- izoelektr.bod bílkoviny
  - když máme bílkovinu varem- musíme okyselit

 • spojují se peptidovou vazbou
 • počet peptid.vazeb- důležitý pro Biuretovu reakci-když mají alespoň 2 peptid.vazby

 • vazopresin - hormon (adiuretin)
 • oxytocyn
 • C-peptid
 • inzulín-glykogen, parathormon
 • antibiotika- penycilin, jedy muchomůrky
 • esenciální MK- podmíněné-histidin

Vlastnosti bílkovin:
 • struktura bílkovin:
 • terciální-uspořádání v prostoru(globulární, vláknité)
 • sekundární tvar molekuly- šroubovice, plochý,..
 • kvartérní- objasňje výstavbu celé velké molekuly
 • primární- pořadí AK

 • složené proteiny
 • peptid + nebílkovinná či bílkovinná část molekul (lipoproteiny, chromoproteiny-obsahují barevné složky-kov= Hb, nukleoproteiny
 • L1 glykoprotein- akutní fáze
 • L1 antichymotripsyn
 • L1 globulin- alfa fetoprotein- tum.markery
 • L1 lipoproteiny-LDL, HDL,
 • protrombin- krevní srážení
 • L2 globuliny-ceruloplazmin, kaptoglobin
 • Beta-globuliny- frakce-transferin, fibrinogen, Beta1 globulin
 • Gama-globul.-IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, suché řetězce, těžké,...

Ig- působí jako lyziny-lýza- rozpustí cizí buňky
 • aglutininy-shlukují cizí b.
 • Antitoxiny-srážejí toxiny- neutralizují je
 • precipitáty- tvoří sraženiny

Klinická biochemie- Tuky (metabolismus tuků, MK)

28. ledna 2009 v 19:42 | Sharka |  Maturita

Žlučové kyseliny
 • cholanová
 • v játrech se tvoří žluč a žluč.kyseliny
 • z nich pak * kys.cholova
 • účinné jsou soli těchto kyselin- rozpuštěni v alkáliích
 • slouží k emulgaci tuků
 • pokud člověk nemá žlučník- musí si dávat pozor na jídlo
 • aktivují lipázu

Morfin- z hlediska výroby- 100 tun/ročně

Geniny
 • kardiotonické steroidy- nachází se na prsteníku červeném- digoxin
 • genin- v rostlinách
 • saponiny- pění- snižují povrchové napětí H2O- hemolyzují ery- silné krevní jedy
 • difagenin- najdeme ho v kůži ropuchy
 • (šípové jedy- kuráre- způsobí ochrnutí dýchacích svalů)

Metabolismus tuků
 • v játrech
 • nejprve se rozkládají- v žaludku(velmi málo)
 • v duodenu- jsou tu potřebné enzymy
 • štěpí se na MK a glycerol- každý má pak svůj metabolismus
 • hladina stoupá po 2-4 hod. po jídle

Metabolismus MK
 • probíhá v játrech
 • β- oxidace - Linenova spirála
 • cyklický děj- 16-20 C
 • probíhá to, že se odštěpí C zbytky

1.fáze- aktivace MK
 • pak je vlastní β- oxidace - skládá se ze 3 reakcí:
  - 1) dehydrogenace
  - 2) hydratace
  - 3) další dehydrogenace
 • a zbyde acetyl CoA - vstoupí do citrátového cyklu (Krebsův cyklus)
 • ATP- počet molekul ATP- z tuků z MK máme 8 molekul ATP a z cukrů 6 molekul ATP

 • α- oxidace- v semenech olejnatých klíčících rostlin

 • u nás - velice malé míře- v mozku
  - je to jiný pochod než u rostlin
  - odštěpí se 1 C

MK- s lichých počtem C
 • málo se vyskytují
 • jsou větvené
 • při odbourávání nezbyde 1 ani 2, ale 3 C zbytek= tropionyl koenzym A - převádí se na subcynyl Co A - v polovině citr.cyklu- slouží k výrobě hemu
 • slouží k výrobě sacharidů i při odbourávání MK

Glycerol- alkohol
 • metabolizuje se- oxiduje se- * dihydroxid aceton fosfát- může se ….. glykolýzy:
  - buď pyruvát nebo laktát, nebo se využije na glukoneogenezi nebo na tvorbu tuků
 • osud cholesterolu- zabuduje se do tuk.b. nebo do kůže, nebo se rozloží na žluč.kyseliny, nebo se zabuduje do steroidních hormonů, forma v kůži -vit.D

při metabolismu tuků * látky:
 • ketolátky-aceton, Beta-hydroxymáselná kyselina, acetoctová kyselina

Aceton:


Beta-hydroxymáselná


Acetoctová

Tuky
 • organismus si je vyrábí sám- cholesterol
 • obrácená Beta-oxidace- stejné meziprodukty, ale jiné enzymy
 • tvorba probíhá v cytoplasmě

Mikrobiologie- Helicobacter pylori

28. ledna 2009 v 18:25 | Sharka |  Maturita

HELICOBAKTER PYLORI

 • může jít o rakovinu žaludku
 • nebezpečný
 • má 25 druhů

Laboratorní diagnostika:
 • invazivní (kousíček tkáně žaludku)
  - kultivace
  - histologie
  - ureázový test

 • neinvazivní (krev)
  - serologie
  - deskový test


Odběr materiálu:
 • biopsie- distatečný počet
 • odběr z vhodných míst (antrum, corpus)
 • správný výběr transportního média

Kultivace:
 • obohacená neselektivní půda
 • selektivní půda s ATB
 • selektivní půda s ATB a inhibitory

Inkubační doba: 7-10 dní

Důležité: čerstvé půdy, dostatečná vlhkost, sáček s vlastní mikroaerofilní atmosférou- ( zvýšený CO2 a snížený O2)

Mikrobiologie- Kampylobakter (Campylobacter jejuni)

28. ledna 2009 v 18:22 | Sharka |  Maturita

KAMPYLOBAKTER

(Campylobacter jejuni)


Vyskytuje se jako:
 • krátkodobá benigní (nezhoubná) gastroenteritis- (postihuje žaludek a ten.střevo)
 • těžká enterokolitis

Onemocnění:
 • náchylní nejvíce kojenci, batolata amladí jedinci
 • druhé místo ve frekvenci za salmonelózami
 • potraty u zvířat

Kultivace:
 • 42-45 stupňů Celsia
 • mikroaerofilní prostředí - CO2 by stačilo
 • inkubace 48 hodin
 • obohacené půdy- vitamíny, krev
 • kolonie: lesklé, bělavé

Léčba:
 • rehydratace-zavodnění
 • antibiotika

Prevence:
 • náležitá hygiena stravování
 • dokonalá tepelná úprava pokrmů (pozor:opékaná kuřata)

Laboratorní diagnostika:
 • latexová aglutinace ze stolice
 • nepřímá serologická diagnostika - metody ELISA

UA-Změna limitů při dovozu ukrajinských produktů do EU

26. ledna 2009 v 20:11 Ukrajina Info
Od 1. ledna 2009 platí při dovozu zboží do EU nové předpisy.

Z Ukrajiny je nyní možné do EU bezcelně dovézt:

 • cigarety
  • autem, autobusem, vlakem, pěšky 40 kusů (2 krabičky) - v roce 2008 bylo možno dovézt 10 karbiček
  • letadlem 200 kusů (1 karton)
 • alkohol
  • tvrdý alkohol - 1 litr
  • víno - 4 litry
  • pivo - 16 litrů
 • pohonné látky
  • plná nádtž + 10 litrů v rezervním kanistru
 • zboží
  • autem, autobusem, vlakem, pěšky zboží za 300 € (bylo 175€)
  • letadlem zboží za 430 € (bylo 175€)
  • poštou 150 € (bylo 22€)
zdroj: ukrajina.tv

Virologie- Klíšťová encefalitida

23. ledna 2009 v 21:30 | Sharka |  Maturita


KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
-virus středoevropské kl.encefalitidy

Onemocnění:
 • klíšťová encefalitida
  - ID 14 dní (inkubační doba)
  - I.fáze= chřipkové příznaky 3 dny(teplota, bolest kloubůa svalů)
  - 3 dny úleva- udělá se mu dobře
  - II.fáze- nervové příznaky

 • příznaky: meningeální syndrom- u dětí ( nedotkne se bradou sterna)
  u dospělých- reverze spánku, zpomalení řeči, nesoustředěnost, obrny (lícního nervu, paže, d.končetin,..)
 • těžký průběh mají mladí muži-sportovci
 • smrtelnost: 5% z nakažených

 • přírodní ohnisko: duben až říjen
 • endemické oblasti
 • virus ve slinných žlazách klíštět
  - v ČR 500 osob/ rok
 • virus v mléce nakažených zvířat
  - epidemi 1951, Slovensko, 660 osob (alimentárně nakaženi- mléko, sýry)

Klíště má 4 vývojová stádia:
 • vajíčko-larva-nymfa-samička
 • všechny stádia mohou být infekční
 • virus-je RNA virus(choulostivější-snadno se naruší membrána), obalený, kubická symetrie-vypadá jako broušený kámen

Laboratorní diagnostika
 • nepřímá- umíme vyšetřit, ale nedělá se to
 • IgM- akutní choroby
  - Elisa

Očkování:
 • očkuje se 3 dávky nákazy
 • druhá dávka se podá za 1-3 měsíce
 • třetí dávka - 9-12 měsíců
 • očkování brání X nemoci až za 14 dní po aplikaci druhé dávky
 • po podání 3.dávky vydrží imunita 3-5 let
 • když je třeba-přeočkovat 1.dávkou vakciny

 • očkuje se v ročním období- kdy klíšťata nejsou aktivní (listopad-březen)

Kdo:
 • doporučeno těm, kdo žijí v endemickýcj oblastech, ti co tu pracují, a cestují do nich-sběr lesních plodů, zahradničení,...


Kdy:
 • nejvhodnější dobu pro zahájení- když nejsou klíšťata

Nejrizikovější:
 • senioři

Klíště- hledá 4 hodiny kam se zavrtat

 • zakapnout jodovým preparátem- zlikviduje borelie

Ochrana pře klíšťaty:
 • vyhýbat se místům, kde se nachází klíšťata:nepřenáší se)
 • oděv-zakryté ohy i ruce, pevná obuv
 • světlý oděv pro lepší viditelnost hmyzu
 • repelenty

Postup odstranění klíštěte:
 • zakápnout dezinfekcí-iodovou
 • 10-15 minut nechat působit- vyviklat pohybem pinzetou či motkem vaty, nástroji
 • nesahat na to rukou
 • po odstranění ošetřit jodem
 • kontrolovat si místo - kvůli borelii
 • zapsat si - kdy bylo odstraněn

Klinická biochemie- Tuky

23. ledna 2009 v 19:28 | Sharka |  Maturita

TUKY (lipidy)

 • Rozdělení:
 • zmýdelnitelné
 • nezmýdelnitelné- př: izoprenoidy, steroidy

 • jednoduché (patří sem glyceridy(acylglyceroly), tuky, vosky)
 • složené (glykoproteiny, fosfolipidy)

F-ce:
 • zásobárna energie
 • termoregulace
 • ochrana- chrání ledviny
 • rozpouštědlo vitamínů
 • strukturní tuky-stavba membrán

Najdeme je v:
 • játrech - 1-2 dny odbourávání tuků
 • do tuk.buněk- se ukládá přebytek- 20 dní z tuk.zásob se odbourávají tuky

- lidský tuk je tekutý, žlutý

Složení tuků:
 • MK- zákl.stavební jednotka lipidů
 • glycerol- alkohol
 • další, ale v menší míře

Chemicky- jsou to estery a alkohol vyšších MK
 • kyseliny s 10-12 C - se téměř nevyskytují - narušují membránu

 • Nasycené- jednoduché vazby (palmitová-16C, stearová)

 • Nenasycené- násobné vazby (olejová-18C), linolová(jediná esenciální), linoleonová, arachidonová(20C)
 • kyseliny s více jak 18 C- jsou těžko využitelné v organismu

 • tekuté- oleje
 • polotuhé- máslo
 • tuhé- vosky, lůj

 • ztužování tuků= hydrogenace (zbaví se dvojných vazeb - přidá se H)

Rostlinné - lépe rozložitelné- méně energie se spotřebuje
 • olivový olej- neobsahuje kys.linolová
Živočišné- máslo, sádlo, včelý vosk, lanolýn- v ovčí vlně

Steroidy- steran
 • dělí se na: steroily, žluč.kyseliny-emulgace tuků, steroidní hormony, steroidní alkaloidy, geniny


Biochemie- Metabolismus cukrů

21. ledna 2009 v 18:17 | Sharka |  Maturita

METABOLISMUS CUKRŮ
 • hl.zdroj energie jsou polysacharidy
 • trávení cukrů-štěpí se na oligosacharidy (v puse)
  - v žaludku -ustává štěpení
  - ve střevě- na monosacharidy
 • laktóza- přijímáme taky často
 • glukósa- se dál zpracovává- glykolýza
  - aerobní
  - anaerobní
 • oba prochází současně

1.fáze- Fosforilace
 • glukóso-6-fosfát - není schopen štěpit H
 • dojde ke glyceraldehyd-3-fosfát

2.fáze- Dehydrogenace
 • glukoso-6-fosfát
 • jediný oxidační děj- dárce kyslíku
 • H2O - enzymy a NAD tu jsou
 • přeměna fosf.esterů na pyruvát=klíčový metabolit - už se odděluje aerobní a anaerobní

Anaerobní- pyruvát se mění na laktát (probíhá ve svalech)
Aerobní- pyruvát - citrátový cyklus - přeměna na Acetyl CoA, který vstoupí docitrátového cyklu

Glykolýza- zdroj energie pro svaly
 • pokud je hodně pyruvátu - okyselený organismus- křeče, boolest svalů
 • ATP- uloží ve formě glykogenu do jater- když je hodně jde do tukových zásob

Glykogenolýza- rozklad glykogenu
 • když má organismus málo sníženou potřebu energie
 • není potřeba ATP- protože je jen menší spotřeba energie

Glukoneogeneze- tvorba glukósy z jiných cukrových složek

Pentózový cyklus
 • další zpracování glukósy
 • * pentózy
 • využijeme NADPH+ - není zdroj energie
 • redukční síla- dává H do reakce
 • neprobíhá ve svalech
 • zhruba 30% v játrech
 • 70% v tukové tkáni
 • menší míra - i v mléčné žláze

má 2 fáze:
 1. oxidační- z glukózy se odštěpí 1C
  - využije se na * CO2
  - máme pentózu a * 2 molekuly NADPH(zase několik reakcí)
 2. regenerační- nespotřebované fosf.estery z pentóz- se přemění na hexózy
  - hexozy: glukoso-6-P
  - cyklický děj
  - když vstoupí 6 molekul hexózy- vyjde 1
  - když b. získá 6 molekul H2O a 12 molekul NADPH

Fotosyntéza- kyslík a dýchání

Biochemie- Reakce cukrů

17. ledna 2009 v 14:12 | Sharka |  Maturita

Reakce cukrů
-oxidace cukrů-cukerné kys.
 • gluk. Oxid. Na 1.nebo 6 C
 • na 1. in vitro- ve zkumavce-* kys.glukonová
 • na 6.C in vivo-kys.glukuronová
 • stanovení-bilirubin, jater.b.,..
-redukce cukrů- * cukerné alkoholy
 • sorbitol
 • manitol

-reakce s kyselinami
 • skys.fosforečnou-* estery-G-6-P(glukóso 6 fosfát) v metabolismu, fruktózo 6 fosfát
-reakce se zásadami
 • * rozkladna jednotlivé cukry - glukosu a fruktosu
 • zjišťuje se specifická otáčivost
 • sacharóza-66,5 polar.světlo
 • fruktoza- 100
-reakce-kvašení- * alkohol a CO2 - je třeba kvasinek, využívá se v průmyslu